Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 12 499 случая на остри заразни заболявания, срещу 12 247 за предходната. Общият брой на острите респираторни заболявания /ОРЗ/ е 11 917, от които 6 са случаите на грип, срещу 11 269 ОРЗ, от които 30 случая на грип за предходната седмица. Намалява общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната. За последната седмица тя е 70,82 на 10 000 население срещу 71,88 на 10 000. Леко завишени са стойностите само в градовете Русе и Монтана.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 89 случая срещу 104 за предходната седмица

- дизентерия - 4 случая срещу 9

- салмонелози - 7 случая срещу 7

- колиентерити - 1 случай срещу 4

- ентероколити - 63 случая срещу 104

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 70 случая на скарлатина срещу 38 за предходната седмица. Случаите на варицела са 311 срещу 668, епидемичен паротит - 2 срещу 2, рубеола - 4 срещу 6 и коклюш - 0 срещу 1 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Регистрирани са 3 случая на Ку-треска срещу 5 за предходната седмица. Не са регистрирани случаи на Лаймска борелиоза и Марсилска треска.

Регистриран е един битов взрив от трихинелоза в с.Руен, община Търговище. След консумация на на месо от домашно прасе до момента са заболели 9 души от общо 12 консумирали от месото.Предприети са своевременни съвместни противоепидемични и противоепизоотични мерки от ХЕИ и РВМС гр. Търговище.

След направените изследвания на съмнителното за трихинелоза месо е установено, че то е заразено с паразита “трихинела спиралис”, който е причинител на заболяването.

Сподели в: