Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 29 117 случая на остри заразни заболявания, срещу 31 132 за предходната. Общият брой на острите респираторни заболявания /ОРЗ/ е 27 881, от които 752 са случаите на грип, срещу 29 908 ОРЗ, от които 519 случая на грип за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 164,63 на 10 000 население. Отново най-засегната е възрастовата група 4-7 год., следвана от 8-18 год.

Към настоящия момент грипна епидемия не е обявена само в областите Бургас, Видин, Пловдив и Смолян, като в Бургас и Смолян обстановката е предепидемична. Град София е в началото на епидемичния подем на заболяемостта от грип. Най-засегната е ученическата възраст, поради което са спрени учебните занимания. Предстои въвеждането и на останалите противоепидемични мерки - спиране дейността на женските и детски консултации и провеждането на профилактични имунизации, преустановяване на плановите операции и др. Отменена е грипната епидемия във Варна, Добрич и Силистра, поради значително спадане на заболяемостта.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 198 случая срещу 222 за предходната седмица

- дизентерия - 19 случая срещу 18

- салмонелози -8 случая срещу 11

- колиентерити - 6 случая срещу 5

- ентероколити - 109 случая срещу 110

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 91 случая на скарлатина срещу 58 за предходната седмица. Случаите на варицела са 751 срещу 762, епидемичен паротит - 5 срещу 2, рубеола -12 срещу 7 и коклюш - 4 срещу 2 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Регистриран е 1 случай на Лаймска борелиоза срещу 4 за предходната седмица, 1 случай на Марсилска треска срещу 0 и 2 случая на Ку-треска срещу 2 за предходната седмица.

Регистрирани са два епидемични взрива от вирусен хепатит тип А.

1. За периода 25.11.-14.12.2002 г от вирусен хепатит тип А са заболели 11 деца на възраст от 1 до 16 години, живеещи в ромския квартал на гр. Първомай. Всички са хоспитализирани в Инфекциозна клиника в гр. Пловдив.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението на инфекцията.

2. Епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А в гр. Пещера

За периода 02.12.-16.12.2002 г са регистрирани 22 случая. Всички са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Пещера. Заболелите са от различни възрастови групи /от 2 до 49 год./. Десет от тях живеят в един квартал, а останалите 12 случая са разпръснати.

Предприети са всички противоепидемични мерки. Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: