Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5461 случая на остри заразни заболявания, срещу 5526 за предходната. От тях 4592 са острите респираторни заболявания срещу 4474 за предходната седмица

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

•  вирусни хепатити - 113 случая срещу 129 за предходната седмица;

•  дизентерия – 59 случая срещу 62;

•  салмонелози - 24 случая срещу 26;

•  колиентерити -17 случай срещу 21;

•  ентероколити - 529 случая срещу 545 .

Въздушно-капкови инфекции:    

Регистрирани са 12 случая на скарлатина срещу 18 за предходната седмица. Варицелите са 64 срещу 56, епидемичен паротит- 5 срещу 5 и рубеола -7 срещу 7 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Регистрирани са 6 случая на лаймска борелиоза срещу 8 за предходната седмица, 88 случая на марсилска треска срещу 124, 4 случая на ку-треска срещу 6 и 0 случая на Кримска- Конго хеморагична треска срещу 0 за предходната седмица.

В гр. Габрово е регистриран битов епидемичен взрив от дизентерия с микробиологично доказан причинител Шигела флекснери. За периода 27-30.08. 2002 год. с висока температура, разстройство и повръщане са заболели пет лица от съседни семейства /три от които са деца на възраст от 1 до 5 год./, живеещи при крайно лоши санитарно-хигиенни условия. Всички са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Габрово.

От епидемиологичното проучване се установи, че преди две седмици още 6 лица са преболедували със същите симптоми, без да потърсят лекарска помощ.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки.

В детска градина “Радост”, гр. Елин Пелин е регистриран хранителен взрив с най-вероятен причинител Ешерихия коли. С повръщане, висока температура и разстройство са заболели 10 деца на възраст от 2 до 6 год.

От извършения микробиологичен контрол за качеството на дезинфекция в кухненския блок и ръцете на персонала масово се изолира Ешерихия коли.

Разпоредено е провеждането на съответните противоепидемични мерки.

На виновните лица са наложени санкции.

Регистриран е и хранителен взрив в Почивен дом на МС на Република Полша в курортния комплекс “ Св. Св. Константин и Елена”- гр. Варна.

За периода 31.08.-02.09.02год. с неколкократни повръщания и разстройство са заболели 8 лица, от които 5 деца. Всички са хоспитализирани в Инфекциозна клиника гр. Варна.

Взети са материали за микробиологично и вирусологично изследване, с цел уточняване причинителя на инфекцията.

В гр. Шумен е регистриран 1 случай на коремен тиф. Касае се за жена на 29 год. Заболяла е на 14. 08. 2002 год. Медицинска помощ е потърсила на 26. 08.02 г. След преглед от личния лекар е насочена за хоспитализация в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Шумен.

След изследване на фекални проби и хемокултура се потвърждава диагнозата коремен тиф.

Предприети са всички необходими противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на инфекцията.

Сподели в: