Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5145 случая на остри заразни заболявания, срещу 4837 за предходната. От тях 4174 са острите респираторни заболявания срещу 3913 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

• вирусни хепатити - 63 случая срещу 69 за предходната седмица;

• дизентерия - 18 случая срещу 9 за предходната седмица;

• салмонелози - 63 случая срещу 29 за предходната седмица;

• колиентерити -14 случая срещу 7 за предходната седмица;

• ентероколити - 330 случая срещу 333 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 50 случая на скарлатина срещу 32 за предходната седмица. Варицелите са 321 срещу 311, епидемичен паротит- 4 срещу 5 и рубеола- 12 срещу 22 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Регистрирани са 15 случая на лаймска борелиоза срещу 10 за предходната седмица, 31 случая на марсилска треска срещу 42, 1 случай на ку-треска срещу 6 и 5 случая на Кримска Конго хеморагична треска срещу 2 за предходната седмица.

Регистрирани епидемични взривове:

1. Хранителен взрив в целодневна детска градина в с. Малево, Хасковска област. За периода 04-05.07.2002 год. с повръщане, висока температура, разтройства са заболели 11 деца от общо 36 посещаващи детската градина. Болните са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Хасково. Заболяването протича в много лека и бързо преходна форма. Взети са проби за микробиологично изследване от консумираната на 04.07.2002 год. храна, от обслужващия персонал и от всички деца. До момента не са изолирани патогенни и условно-патогенни микроорганизми.

2. Хранителен взрив в детска градина “Мир” в гр. Кърджали. За периода 03-05.07.2002 год. С повишена температура, многократни повръщания и диарийни изхождания са заболели 9 деца от общо 16 посещаващи градината. Взети са материали за микробиологично установяване причинителят на инфекцията. До момента резултатите са отрицателни.

Поради констатирани нарушения на санитарно-хигиенния и противоепидемичния режим, сътрудници от ХЕИ Кърджали са затворили градината до отстраняване на пропуските. На виновните лица са съставени актове за санитарно-хигиенни нарушения.

3. Хранителен взрив сред деца в комплекс “Ален Мак”, гр. Благоевград. Във връзка с провеждане на хандбален турнир в комплекса са настанени 112 деца на възраст от 11 до 14 год. от различни области в страната. За периода 06-07.07.2002 год. медицинска помощ са потърсили 9 деца. От тях 4 са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ Благоевград и вече са изписани. Оплакванията започват около 8 часа след консумираната вечеря на 06.07. Изразяват се в гадене, повръщане, разтрисане и 1 до 2 диарийни изхождания.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки. Взети са хранителни проби и фекални проби от децата и персонала. От извършените микробиологични изследвания се установи, че се касае за стафилококова хранителна инфекция. Причинителят Стафилококус ауреус е изолиран при 3 от болните деца, от кожна рана на готвачка от персонала в стола, от сурова кайма, сурови и печени кюфтета и кебапчета и от реване. Виновните лица са санкционирани.

4. Хранителен взрив сред ромското население на квартал “Анезица” в гр. Велинград, Пазарджишка област. След консумация на полусорово месо и вътрешности от крава, заклана в терминално състояние за периода 04-06.07.2002 год., с клиника на салмонелоза заболявят общо 39 души. Всички са хоспитализирани в МБАЛ Велинград. При 21 от тях, както и от взетите проби месо микробиологично е изолирана Салмонела тифи муриум.

Регистрирани са 2 случая на кожна форма на антракс. Касае се за мъже на 38 г. и 52 г. от с. Пристое, Шуменска област. Двамата са заболяли след клане и дране на 3 животни, едното от които е било мъртво теле, болно от антракс.

Незабавно са предприети съвместни проверки, противоепидемични и противоепизоотични мерки от ХЕИ и РВМС за недопускане разпространението на инфекцията. Издирено е лицето от гр. Дулово, което е закупило и след това препродало месото в с. Орешак, Варненска област в цех за производство на колбаси. Цехът е запечатан и поставен под охрана.

Сподели в: