Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5838 случая на остри заразни заболявания, срещу 5694 за предходната. От тях 4807 са острите респираторни заболявания срещу 4651 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 85 случая срещу 88 за предходната седмица;    - дизентерия - 7 случая срещу 9 ;    - салмонелози - 49 случая срещу 25 ;    - колиентерити -12 случай срещу 13 ;    - ентероколити - 257 случая срещу 184 .    Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 60 случая на скарлатина срещу 68 за предходната седмица. Варицелите са 428 срещу 501, епидемичен паротит- 2 срещу 2 и рубеола- 12 срещу 22 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Регистрирани са 28 случая на лаймска борелиоза срещу 22 за предходната седмица, 53 случая на марсилска треска срещу 54, 10 случая на ку-треска срещу 12 и 7 случая на Кримска Конго хеморагична треска срещу 1 за предходната седмица.

В гр. Ямбол са регистрирани 2 случая на трихинелоза. След консумация на сурова луканка приготвена от домашно отглеждано прасе са заболели двама души от едно домакинство.

Регистрирани вътреболнични и хранителни взривове:    

1. При възникналия вътреболничен взрив от салмонелоза в Неонатологично отделение на МБАЛ гр. Сливен, за периода 27.05.- 24.06. 2002 год., са засегнати общо 19 деца. От тях 16 са здрави заразоносители и 3 са с клинични прояви. В момента в Инфекциозно отделение са 15 деца, 4 вече са изписани.

2. За носителство на салмонела профилактично са изследвани 78 души от персонала на неонатологичното и акушеро-гинекологичното отделение. При една медицинска сестра е доказано здраво заразоносителство на Салмонела група С /същият причинител, който е изолиран и при децата/.    2. Продължава разпространението на вътреболничния взрив от вирусен хепатит тип А в Дом за деца с умствено изоставане в с. Сладък кладенец, Старозагорска област. От 29.05. до настоящия момент от общо 59 деца на възраст от 4 до 10 год. са заболели 40. В момента на лечение в Инфекциозно отделение при МБАЛ гр. Стара Загора са 9 деца. От персонала са заболели 2 санитарки, 1 перачка и 1 учителка.

3. Сред персонала на ЦСМП в гр. Хасково е възникнал хранителен взрив от салмонелоза. За периода 15 -16.06.2002 год. са заболели 17 души. Всички са консумирали шкембе чорба застроена със суров жълтък, без да са спазени технологичните изисквания за варене на застройката 15 мин. При микробиологичното изследване на яйца, взети от кухнята на стола, в който е приготвена храната, се изолира Салмонела ентеритидис. Същият причинител е доказан и при заболелите.

4. Хранителен взрив в седмична детска градина № 34 “Горски кът” в ж.к. “Златни пясъци” гр. Варна.

За периода 18 -20.06. 2002 год., с висока температура, многократни повръщания и разстройство са заболели общо 34 деца на възраст от 3 до 7 год. и една помощник-възпитателка. От тях 20 са хоспитализирани в Инфекциозна клиника при МБАЛ гр. Варна, от които 18 вече са изписани.

Храната за детската градина се приготвя и доставя от кухня-майка при Математическата гимназия в града.

При извършената проверка на място, сътрудници на ХЕИ - Варна са констатирали, че готовата храна се транспортира в термофорни казани, които не се измиват добре и не се дезинфекцират. Липсват и препарати за дезинфекция на ръце.

От взетите и изследвани хранителни проби на готова храна, както и от проведените микробиологични изследвания на децата не са изолирани патогенни и условно-патогенни микроорганизми. Най-вероятно се касае за ентеровирусна инфекция.

За установяване причинителят на инфекцията са изпратени материали за изследване в референтната лаборатория по ентеровируси към Националния център по заразни и паразитни болести гр. София.

5. Хранителен взрив в гр. Симитли, Благоевградска област, възникнал сред гостите на сватбено тържество. За периода 23 - 24. 06.2002 год. медицинска помощ са потърсили общо 61 души от присъстващите на тържеството. От тях 8 са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ Благоевград. Останалите са на домашно лечение. Оплакванията при всички започват от 2 до 6 часа след консумирана на сватбата храна. Изразяват се в отпадналост, коремни болки, гадене, повръщане и многократни разстройства. Най- вероятната причина за инфекцията са консумираните пасти “Галия”.

При извършената от ХЕИ Благоевград проверка е установено, че пастите са без сертификат за качество и произход и са произведени в нелегален сладкарски цех, който няма санитарно разрешително от ХЕИ.

Наложени са санкции и са предприети необходимите противоепидемични мерки.

Взети са материали за микробиологично изследване, с цел доказване причинителят на инфекцията.

В МЗ постъпи информация за две починали деца в Неонатологичен сектор на Родилно отделение при МБАЛ гр. Велико Търново. Децата са с висока степен на недоносеност и тежки придружаващи заболявания.

От извършеното епидемиологично проучване до момента не е установена епидемиологична връзка между починалите.

За изясняване на случая на място са изпратени експерти на МЗ.

Сподели в: