Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани общо 6435 случая на остри заразни заболявания срещу 7827 за предходната. От тях 6281 са острите респираторни заболявания, срещу 6360 за предходната седмица.

    Чревни инфекции:

    Регистрираните случаи са както следва:

   - вирусни хепатити – 66 случая срещу 77 за предходната седмица;

   - дизентерия – 3 случая срещу 4;

   - салмонелози – 67 случая срещу 61;

   - колиентерити – 10 случая срещу 5;

   - ентероколити – 238 случая срещу.

    Въздушно-капкови инфекции:

    Регистрирани са 89 случая на скарлатина срещу 94 за предходната седмица, варицела – 536 случая срещу 799 за предходната седмица, епидемичен паротит – 5 случая срещу 6 и рубеола – 22 срещу 17 за предходната седмица.

    Трансмисивни инфекции:

    Регистрирани са 30 случая на Лаймска борелиоза срещу 32 за предходната седмица, 24 случая на Марсилска треска срещу 17; 33 случая на Ку-треска срещу 60; 2 случая на Кримска хеморагична треска срещу 3 и 1 случай на Хеморагична треска с бъбречен синдром срещу 0 за предходната седмица.

    През изминалата седмица в страната не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

    Обобщена информация за епидемичния взрив от салмонелоза в Русе към 21.05.2002 г.:

    От началото на взрива на 28.04. 2002 г. до днес, за лечение в МБАЛ Русе са били приети общо 45 деца, от тях 36 са с положителни микробиологични резултати за причинителя – Салмонела ентеритидис. Към момента в болницата се намират само две деца, които изчакват резултатите от изследването за да бъдат изписани.На домашно лечение са били оставени 19 деца, консумирали храна от млечната кухня и с положителни проби за Салмонела. От изследваните 110 контактни / родители и други членове на семеиствата / положителен резултат от изследването са дали 4 лица. Всички преболедували деца са на диспансерно наблюдение от своите лични лекари. Централната млечна кухня е затворена за основен ремонт, средствата за който са осигурени от Община Русе. На 21.05.2002 г. се извършва основно почистване и крайна дезинфекция и след лабораторен контрол от страна на ХЕИ тя ще бъде пусната в експлоатация. През този период е осигурена суха храна за децата посещаващи детски ясли.

    Обобщена информация за възникналия епидемичен взрив от Ку-треска в Етрополе, Софийска област:

    За периода от м.март до 21.05.2002 г. в Етрополе са регистрирани 107 случая на атипично протичащи пневмонии. Резултатите от направените микробиологични изследвания потвърдиха диагнозата Ку-треска. От изследваните общо 202 серумни проби от болни и контактни 82 са положителни за Ку-треска. Изследвани са 83 проби от домашни животни, като 52 от тях / 63% / са положителни за Ку-треска. ХЕИ и органите на ветеринарния контрол са дали предписания за необходимите мерки за ограничаване на взрива.

Сподели в: