Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани общо 9383 случая на остри заразни заболявания, срещу 9431 за предходната. От тях 8365 са острите респираторни заболявания, срещу 8259 за предходната седмица.

    Чревни инфекции:

    Регистрираните случаи са както следва:

    - вирусни хепатити - 83 случая срещу 82 за предходната седмица;

    - дизентерия - 12 случая срещу 4 за предходната седмица;

    - салмонелози - 26 случая срещу 11 за предходната седмица;

    - колиентерити - 6 случая срещу 3 за предходната седмица;

    - ентероколити - 134 случая срещу 161 за предходната седмица.

    Въздушно-капкови инфекции:

   Регистрирани са 104 случая на скарлатина срещу 151 за предходната седмица. Варицелите са 514 срещу 669, епидемичен паротит-9 срещу 4 и рубеола - 27 срещу 33 за предходната седмица.

    Трансмисивни инфекции:

   Запазва се тенденцията за ежеседмичното нарастване броя на заболелите, което се дължи на активизирането на кърлежите, чрез които става заразяването. Регистрирани са 13 случая на лаймска борелиоза срещу 8 за предходната седмица, 11 случая на марсилска треска срещу 4, 9 случая на ку-треска срещу 6 и 2 случая на кримска Конго хеморагична треска срещу 1 за предходната седмица.

    Регистрирани са и два случая на ботулизъм. Касае се за семейно огнище, в което след консумация на домашно приготвена рибна консерва заболяват баща и дъщеря на 44 и 16 год. от гр. Брезник, Пернишка област.

    Болните са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Перник, приложен им е противоботулинов серум и са в добро общо състояние.

    През седмицата има един смъртен случай от остро заразно заболяване. Починалият е мъж на 46 год. от гр. Сливен, с диагноза марсилска треска.

    От ХЕИ Силистра постъпи информация за възникнал вътреболничен взрив в Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи в с. Малък Преславец, Силистренска област.

    За периода 04-13.04.2002 год. с висока температура и многократни диарийни изхождания заболяват 7 деца на възраст 5-6 год. От тях 5 са хоспитализирани и 2 с по-лека клиника са оставени на лечение в дома. От проведените микробиологични изследвания като причинител на инфекцията се доказа шигела флекснери /дизентерия/.

    Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Изследват се всички контактни /домуващи и персонал/. До момента само при едно от контактните деца е установено носителство на шигела флекснери.

    Регистриран е и вътреболничен взрив в сектор “Недоносени” на Неонатологично отделение при МБАЛ гр. Кърджали. Възпаление и инфектиране на мястото на прилагане на продължителна инфузионна терапия е констатирано при 4 новородени деца. От взетия материал за микробиологично изследване като причинител на инфекцията е изолирана Клебсиела пневмоние.

    Своевременно са предприети необходимите противоепидемични мерки, с което е спряно разпространението на инфекцията.

    В Дом за медикосоциални грижи за деца в гр. Кърджали също е възникнал вътреболничен взрив. За периода 25.03.-15.04. 2002 год. с висока температура, многократни повръщания и диарийни изхождания са заболели общо 32 деца на възраст от 2 месеца до 7 год. Засегнати са всичките пет отделения в дома. Лечението се провежда на място. Само едно от децата /на 8 месеца/ е преведено в ИО на МБАЛ гр. Кърджали, където на 13.04.2002 год. е починало с диагноза токсикоинфекциозен синдром, остър ентероколит.

    От проведените микробиологични изследвания на фекални проби до момента не е изолиран причинителят на инфекцията. Най-вероятно се касае за заболяване с вирусна етиология / ентеровирус/.

    Епидемиологичното проучване и микробиологичните изследвания продължават. Предприети са необходимите мерки за прекратяване разпространението на инфекцията.

    От ХЕИ Търговище постъпи информация за констатирано нарушение при извършване на профилактична имунизация при 7 годишно дете от град Омуртаг. Вместо ваксина срещу дифтерия и тетанус /ДТ/, мускулно е приложена орална полиомиелитна ваксина.

    След инцидента незабавно е уведомено МЗ, дадени са съответните разпореждания и са предприети необходимите мерки. Детето е хоспитализирано и до момента няма изявени нежелани реакции. За изясняване на случая на място са изпратени националните консултанти по епидемиология и инфекциозни болести.

Сподели в: