Върни се горе

Регионалният директор за Европа на Световната здравна организация д-р Марк Данзон, г-жа Силви Вартан, посланик на добра воля на СЗО и министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев посетиха днес, 11 април, единствената у нас Национална педиатрична болница.

Специализираната болница за активно лечение на детски заболявания е водещата национална болница, единствената у нас университетска и специализирана за лечение на децата. Годишно в нея се лекуват около 5000 деца, като се приемат най-тежките случаи от цялата страна, съобщи в своето изказване министър Богоев.

Министерството на здравеопазването отчита, че е необходимо да се увеличат възможностите на болницата да оказва високоспециализирана и висококачествена медицинска помощ за децата, заяви министър Богоев. Един от начините за това е и модернизиране на базата на болницата. Част от тази политика е и новооткритият сектор за интензивно лечение в болницата, с работата на който представителите на СЗО се запознаха при посещението си днес.

След извършеното преустройство и ремонт новият сектор разполага с 4 легла за интензивно лечение, които отговарят на европейските изисквания за такова лечение. Чрез тях се подобряват възможностите за адекватно лечение на най-тежките случаи и ще се осигури по-високо качество на медицинските грижи.

Представителите на СЗО посетиха и отделението по хемодиализа в университетската болница, в които се приемат деца от цялата страна. Към момента 40 деца са на хемодиализа, като 29 са в листата на чакащите за трансплантация на бъбрек.

На състоялата се след това пресконференция д-р Марк Данзон, регионален директор за Европа на СЗО, официално представи г-жа Силви Вартан като посланик на добра воля на Световната здравна организация за подобряване здравето на майките и децата в Европейския регион на СЗО, който включва 52 страни-членки. СЗО провежда две церемонии за представяне на Силви Вартан като посланик на добра воля. Едната бе в Париж на 15 март, а втората се състоя днес, в Специализираната болница за активно лечение по детски болести в София.

Д-р Данзон представи Годишния доклад на СЗО за здравето – 2005 г.,официално обявен от организацията на 7 април, Световния ден на здравето. Тази година Световният ден на здравето премина под надслова “Да дадем шанс на всяко дете и на всяка майка”. Д-р Данзон подчерта, че опазването и подобряването на детското и майчиното здравеопазване, намаляването на детската смъртност и на социално-значимите заболявания сред главните приоритети в дейността на СЗО.

Годишният доклад на СЗО за 2005 г. сочи, че всяка година в света от различни заболявания умират 11 млн. деца, 200 хил. от тях – в Европа. Смъртността сред майките при раждане е 500 000 годишно. Петте водещи заболявания, причина за смъртност сред децата в световен мащаб, са пневмония, диария, морбили, наранявания и СПИН, съобщи д-р Данзон.

Дейността на Министерството на здравеопазването е в съзвучие с приоритетите на международната здравна общност и част от общите усилия на СЗО за подобряване на здравето на децата, коментира министър Богоев. Три основни цели в областта на детското здравеопазване стоят пред МЗ, посочи той. Това са намаляване на детската смъртност, намаляване на хроничните социално-значими заболявания, ограничаване на инфекциозните болести при децата.

Министър Богоев съобщи, че през 2003 г. детската смъртност у нас е 12,3 на 1000 живородени. През последните години се наблюдава постоянна тенденция за нейното намаляване, но са необходими още много усилия и инвестиции, най-вече модерно оборудване, за да се доближим до напредналите европейски страни, допълни още министърът на здравеопазването.

България е и една от страните с ниска майчина смъртност, което се дължи на изградената система и добрите специалисти в тази област.

СЗО ще подпомага различни проекти в българското здравеопазване, което в момента се реформира,заяви д-р Данзон. Необходими са инвестиции и време за реформиране на системата, но най-важна е насоката, в която вървим, каза още европейският директор на международната организация.

През 2004 г. бе сключено двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването и СЗО за периода 2004-2005 г., по което МЗ получава техническа и консултативна помощ. Шест са приоритетни области, в които се реализира това сътрудничество. Това са психично здраве, лекарствена политика, храни и хранене, безопасност на кръвта, надзор на инфекциозните болести, контрол върху тютюна. Значим приоритет, който СЗО поставя в момента пред страните-членки, са незаразните болести и подготовката на Европейска стратегия за незаразните болести (рак, диабет, сърдечносъдови заболявания).

България участва активно в осъществяването на програмите и инициативите на СЗО и се ползва с името на авторитетен партньор в международната общност по проблемите на здравеопазването.

След пресконференцията се състоя и церемония по награждаване на победителите в Националния конкурс за есе и рисунка „Майките и децата са бъдещето и богатството на нацията ни”. Той бе организиран от офиса на СЗО в България, Фонда на ООН за население и офиса на постоянния координатор на ООН в България, съвместно с Министерството на здравеопазването, по повод Световния ден на здравето – 7 април. В конкурсите участваха деца от 6 г. до 12 клас, разделени в две възрастови групи.

Наградите на 16-те победители бяха връчени от д-р Марк Данзон, г-жа Силви Вартан, министър Славчо Богоев и други официални гости.

Сподели в: