Върни се горе

Във връзка с изнесена на пресконференция днес, 2 февруари, неточна и неотговаряща на истината информация от страна на ръководството на 80-то Основно болнично училище „Васил Левски” и ръководството на Сдружението „Света София – Вяра, Надежда, Любов”, уточняваме:

Министерството на здравеопазването не е предлагало закриване на 80-то Основно болнично училище. Единствено Министерството на образованието и науката е компетентният орган, който може да вземе решение за съществуването на училището.

Училището се намира на територията на разположеното в Банкя Клинико-рехабилитационно отделение на Университетската Специализирана болница за активно лечение по детски болести. В отделението се извършва лечение и рехабилитация на деца с тежки неврологични, сърдечно-съдови и други заболявания.

Материално-техническата поддръжка, ремонтните дейности, разходите за отопление, вода, електричество на училището,т.е. всички режийни разходи на училището са за сметка и се заплащат от Клинико-рехабилитационното отделение, респективно от Специализираната болница по педиатрия. Това влошава финансовото състояние на болницата и пречи за осъществяване на нейната основна лечебна дейност.

Съществува и друг проблем с обучението на децата. Средният им болничен престой в Клинико-рехабилитационното отделение през 2004 г. е бил 17 дни, а през 2005 г. – 13 дни. В същото време съгласно Правилника за приложение към закона за народната просвета болнични училища се създават към болниците при престой за лечение на децата не по-малък от 30 дни.

Решаването на тези възникнали проблеми с организацията и финансирането на училището е в правомощията на МОН.

Относно изнесеното от ръководството на Сдружението „Света София – Вяра, Надежда, Любов” за искана от тях промяна в собствеността на Специализираната болница „Света София” за лечение на детска церебрална парализа, информираме, че такава промяна може да стане само с решение на собственика – в случая, Столичната община. До момента в МЗ не е постъпвало решение на сесията на Столичния общински съвет за промяна в статута на болницата – от общинска в държавна.

Уточняваме и че полученото в МЗ писмо от Сдружение „Света София – Вяра, Надежда, Любов” от 16 януари 2006 г. не засяга този проблем, а поставя единствено въпроса за заплащането по клинични пътеки на лечението на децата в тази болница, което е от компетенциите на Националната здравноосигурителна каса.

Сподели в: