Върни се горе

Националната специализирана болница за активно лечение по онкология (НСБАЛО) и Специализираната болница за активно лечение “Майчин дом” ще получат два нови мамографски апарата.

Те са дарение от д-р Ричард Хърш,американски експерт в областта на ранното диагностициране на рака на гърдата, професор по радиология в Ейкрон, Охайо и основател и президент на организацията с идеална цел “Рейдиолъджи Мамографи Интърнешънъл” за оказване на безвъзмездна помощ и снабдяване с висококачествена апаратура, и г-н Бил Хийли, вицепрезидент на частната компания “Холоджик Инкорпорейтид”.

Церемонията по дарението в НСБАЛО ще се състои в сряда, 19 май, от 10.45 часа. Новият мамограф ще бъде открит от заместник-министъра на здравеопазването д-р Петко Салчев. На връчването на дарението ще присъства и г-жа Кати Пардю, съпруга на посланика на САЩ в България.

След тържеството в залата на болницата ще се състои пресконференция.

Дарението в “Майчин дом” ще бъде получено в четвъртък, 20 май, от 10.30 часа.

По време на посещението си у нас, което ще продължи до 27 май, екипът на д-р Хирш ще проведе и обучение на български лекари и техници за работа с новата апаратура.

Министерството на здравеопазването обръща сериозно внимание на профилактиката и лечението на социално-значимите заболявания, сред които са и онкологичните заболявания. В МЗ е изработена и се осъществява “Национална стратегия и работна програма за профилактичен онкологичен скрининг в Република България 2001-2006 г.”, която е приета от Министерски съвет и е залегнала в Националната здравна стратегия “По-добро здраве за по-добро бъдеще на България” като здравен приоритет.

Целта на скрининговата програма е да се увеличи относителният дял на открити и лекувани в предклиничен и по-ранен стадий на заболелите от рак, с което да се намали смъртността с около 30%, а така също да се повиши здравната култура на населението, да се създаде информираност у жените за опасността, последиците и възможностите за лечение, да се създадат трайни навици за периодично наблюдение и изследване при семейния лекар.

В изпълнение на Националната стратегия и работна програма за профилактичен онкологичен скрининг в България 2001-2006 г.се предвижда осигуряване на средства и за инфраструктурно обезпечаване на нуждите на лечебните заведения. От началото на действието на програмата до края МЗ ще осигури 18 нови мамографа. През 2001 г. са закупени първите 3 апарата, които са разпределени в онкодиспансери, в които до този момент е липсвала такава апаратура (Варна, Стара Загора и Хасково). През 2003 г. са закупени 2 нови мамографа за подмяна на старата апаратура в Националната специализирана болница за активно лечение по онкология и Университетската болница “Св. Анна” в София. За 2004 г. са предвидени средства за закупуване на 2 мамографа, както и разработване на модули за обучение и провеждане на курсове за семейни лекари, цитотехници, мамографисти и патолози. Курс на обучение по онкология на семейни лекари и мамографисти е провеждан през 2002 г. и 2003 г.

Всяка година през октомври у нас се провежда Национална кампания за борба с рака с печатни материали и консумативи за мамография. За 2004 г. са отпуснати 100 000 лв. за мамографски филми. Статистиката е категорична по отношение на значимостта на кампанията. Само през 2001 г. по време на нейното протичане са прегледани 19 000 жени, като на 6700 от тях е направена мамография. От тях са сигнализирани 478 жени, а с доказан карцином – 90. През 2002 г. са прегледани 20 000 жени, от които сигнализирани - 520, а с доказан карцином – 100 жени.

Сподели в: