Върни се горе

Започва доставката на четири лекарства за онкологични заболявания

Софийският градски съд отмени спирането на сключването на договори за доставка на четири медикамента за лечение на онкологични заболявания.

Със свое определение от 18 януари 2005 г. състав на Софийския градски съд уважи жалбата на Министерството на здравеопазването срещу постановеното от Софийския районен съд спиране на решението на министъра на здравеопазването за определяне на доставчик на четири медикамента: продуктите Zolendronic acid 4 mg /с търговско наименование Zometa/ powd. inf. 4 mg + solv. 5ml, Octreotid 20 mg /с търговско наименование Sandostatin LAR/ powd. inj. 20 mg + solv., Imatinib 100 mg /с търговско наименование Glivec/ caps.100 mg x 120 и Letrozole 2,5 mg /с търговско наименование Femara/ tabl.film 2.5mg x 30. Процедурата за доставката им бе проведена в края на 2004 г. като част от осигуряването на нововключените лекарства в Наредбата за реда за предписване и получаване на скъпоструващи лекарства, заплащани от републиканския бюджет.

В определението си Софийският градски съд счита, че искането за спиране не е следвало да бъде уважено, защото се засягат правата на пациентите, за чието лечение са необходими лекарствата, договорени с проведената от МЗ процедура.

След произнасянето на Софийския градски съд отпадат пречките за влизане в сила на решението на министъра на здравеопазването за избор на изпълнител на доставките на четирите лекарствени продукта и за осигуряването на тяхната своевременна доставка до пациентите. Договорите за тях предстои да бъдат подписани до края на тази седмица и доставката им до лечебните заведения ще започне от следващата седмица.

Спирането на доставките на тези лекарства беше постановено от Софийския районен съд по искане на отстранения от процедурата кандидат - “Търговска лига – Национален аптечен център”. Той беше отстранен, тъй като не беше представил пет от задължително изискваните документи съгласно Закона за обществените поръчки и условията за участие в търга.

Сподели в: