Върни се горе

Във връзка с публикации в пресата и изявления по електронните медии за липсата на лекарствени продукти, предназначени за лечение на онкологични заболявания, Ви уведомяваме следното:

Министерство на здравеопазването е разпределило съгласно изискванията на Наредба № 23/30.10.2000 г. лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания за периода юли и август 2003 г. Разпределенията /съгласно заявките от лечебните заведения/ са връчени на изпълнителите през периода 24.06 до 01.07 2003 г. и съгласно десетдневния договорен срок за доставка, към настоящия момент следва лечебните заведения да са получили изцяло разпределените количества от всички лекарствени позиции.

При направената проверка се оказа, че не са получени следните лекарства:

 

Международно

непатентно име

Търговско наименованиеЗа лечение наДистрибуторКраен срок за

изпълнение на доставката

Flutamide Flucinom 250 mg tab x 100Рак на простататаМАГИНЕД ЕООД04.07.2003 г.
TamoxifenTamoxifen tab 10 mg x 30Рак на млечната жлезаАЛФАРМА ООД04.07.2003 г.
Methotrexate Methotrexate 25 mg/ml 40 m,l sol inj.ОнкохематологияАЛФАРМА ООД04.07.2003 г.
MorphinMorphin CR Slovalgin 30 mg, 60 mg, 100 mg PRОбезболяващо лечениеХИГИЯ ООД10.07.2003 г.

Министерство на здравеопазването изпрати писмо до посочените дистрибутори с предупреждение за прилагане на санкции, съгласно договорите или евентуалното им прекратяване и предприемане на процедури за сключване на договори с други доставчици.

Обърнато е внимание на всички ръководители на лечебни заведения за своевременно съобщаване на възникнали проблеми с доставките на скъпоструващи животоподдържащи лекарства.

За сравнение съгласно Essential Medicines WHO Model List (revised April 2002) всяка държава е поела ангажимент за осигуряване на 22 антинеопластични лекарства. МЗ осигурява извън обхвата на задължителното здравно осигуряване 60 антинеопластични лекарства за онкологично болни и 12 лекарствени форми на опиоидни анагетици за лечение на болковия синдром.

По отношение на проблемите, свързани с осигуряването на антиеметични лекарствени продукти, процедурата по Закона за обществените поръчки е била обжалвана от участници във Върховния административен съд, което е поставило МЗ пред невъзможността за сключване на договори за доставки. Впоследствие жалбите са оттеглени, влезли са в сила определения на съда и предстои сключването на договори за доставка. Това ще позволи на МЗ в най-кратки срокове да реши този проблем и да отговори на потребностите на една от най - засегнатите групи от българското общество-онкоболните.

Ръководството на МЗ ще продължи своята политика на безкомпромисни проверки по цялата система на лекарствоснабдяването и ще предприема необходимите административни мерки.

МЗ е винаги на разположение да дава пълната и реална информация, базирана на факти и данни, получени при текущите проверки.

Сподели в: