Върни се горе

59 са подадените оферти от фирми за доставка на скъпоструващи лекарства, заплащани от Министерството на здравеопазването по реда на Наредба 34, за нуждите на пациентите през 2007 г.

Това обяви днес, 4 януари, д-р Копринка Ченкова, началник отдел в МЗ и председател на Тръжната комисия, при отварянето на офертите. Откритата процедура за закупуване на скъпоструващи лекарства за 2007 г. стартира днес публично, в присъствието на представители на фирмите-кандидатки, на пациентски организации и на журналисти.

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски откри процедурата, като в присъствието на наблюдателите отвори запечатания сейф в кабинета си и предаде на председателя на Тръжната комисия д-р Ченкова ключовете от касата, в което се съхранява документацията по търга. Публично комисията започна отварянето на подадените оферти. Те са запечатани в плик, в който има два плика – единият е с документите на фирмата, а вторият е ценовото й предложение по различните позиции лекарства. Съгласно заповедта на министъра комисията трябва да приключи напълно работата си до 10 работни дни.

За закупуване на скъпоструващи лекарства и консумативи през 2007 г. Министерството на здравеопазването ще изразходва близо 120 млн. лв. Сумата е с 30% по-висока в сравнение с 2006 г. Позициите лекарства, които ще бъдат осигурени, са 140 за социално-значими заболявания и заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, като най-много те са за онкологичните заболявания.

Сподели в: