Върни се горе

В сряда, 9 януари, от 10.00 ч. в заседателната зала на Министерството на здравеопазването ще се състои пресконференция на тема:
Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина – предстоящи действия на Министерството на здравеопазването и други компетентни органи по неговото изпълнение през 2008 г.

В пресконференцията ще участват:
Д-р Светлана Спасова, директор на дирекция „Национална здравна политика” в Министерството на здравеопазването, председател на Комисията по цените на лекарствените продукти към Министерски съвет
Д-р Нина Ръсина, началник отдел „Лекарствена политика” в Министерството на здравеопазването
Магистър-фармацевт Йорданка Вълчева, директор на дирекция „Лекарства” в Националната здравноосигурителна каса.

Сподели в: