Върни се горе

Днес министър-председателят Симеон Сакскобургготски посети Министерството на здравеопазването. По този начин стартира серията от проверки по министерствата, които премиерът ще осъществи през годината. С избора на първото си посещение министър-председателят подчерта важната роля на здравеопазването в програмата на правителството за 2004 г. Както премиерът изтъкна още в коледното си обръщение към нацията, здравеопазването и образованието остават основни приоритети на правителството, а увеличението на финансирането в тези сфери е с над 400 млн. лв.

Министър-председателят разговаря повече от час с ръководния екип на ведомството. През изминалата 2003 г. беше постигнато стабилизиране на системата на здравеопазването благодарение на осигуреното й сравнително стабилно финансиране, посочи министър Богоев. На тази база започва оптимизиране на системата. Той докладва на премиера, че основното, което предстои да се извърши през 2004 година, е реформата в болничната помощ.

Министър-председателят постави въпроса за онези места в системата, които не функционират добре. Все още има някои пропуски в работата на общопрактикуващите лекари, призна министър Богоев. В същото време в доболничната помощ бяха извършени най-бързите и драстични промени, с огромен финансов ресурс. Сред проблемните въпроси бяха определени и недоброто взаимодействие по вертикала в здравната система (доболнична – болнична помощ), поради различните етапи от извършването на реформата при тях, както и все още недобрата координация между институциите – МЗ, НЗОК, БЛС.

Министър-председателят Симеон Сакскобургготски постави пред ръководството на МЗ задачата да развие здравната система така, че тя да отговаря на изискванията на българските граждани и да е готова за новите отговорности при присъединяването на страната ни към ЕС през 2007 година. Премиерът очаква здравната система да се модернизира постепенно, но подчерта, че това изисква и промяна в нагласите на хората, засилване на личната им отговорност за здравето, развиване на гражданското им чувство. Премиерът бе категоричен, че решаването на проблемите в здравеопазването трябва все повече да се насочват към повишаване качеството на медицинското обслужване на хората.

Министър Славчо Богоев връчи на министър-председателя Симеон Сакскобургготски почетния знак на Министерството на здравеопазването. Премиерът пожела 2004 г. да е успешна за дейността на Министерството на здравеопазването и осъществяваните от него промени в така важната за всички български граждани здравна система.

Сподели в: