Върни се горе

През 2003 г. кръводарители у нас са били 148 045 души, като те са с 5091 души повече от кръводарителите през 2002 г.За първи път през миналата година е спряна тревожната тенденция от последните 10 години за постоянно намаляване на броя на кръводарителите. За първи път през 2003 г. Националният център по хематология и трансфузиология (НЦХТ) отчита увеличаване на броя на кръводарителите, по предварителни данни на НЦХТ .

В проведената през есента кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване “Капка по капка живот” са дарили над 4 500 души кръв, като повече от половината са млади хора и студенти.

През 2003 г. са дарени 75 057 литра кръв, което е с 2 695 литра повече от кръвта, дарена през 2002 година.

Кръвонабирането, преработката, диагностиката, контролът, съхранението и разпределянето на кръвта и кръвните компоненти в България са съобразени с европейските стандарти, които гарантират тяхната безопасност и качество. Националният център по хематология и трансфузиология и четирите районни центъра по хематология и трансфузиология (в Пловдив, Стара Загора, Варна и Плевен) разполагат с модерна техника, прилагат се съвременни тестове за диагностика, използват се висококачествени еднократни сакове за кръвовземане, спазват се правилата за добра лабораторна и добра медицинска практика.

Дейността на центровете по хематология и трансфузиология при изследване на маркери за трансмисивни инфекции е прецизна и се извършва със съответната отговорност.

Високото качество на работа в системата на трансфузионната хематология у нас гарантираспешна и компетентна реакция, каквато бе предприета и при оповестения през миналата седмица сигнал за евентуално заразяване с хепатит С при кръвопреливане на трима болни в МБАЛ “Д-р Ст. Киркович” в Стара Загора. Националният и районният центрове по хематология и трансфузиология извършиха спешна проверка на случая, която завърши в четвъртък (29 януари). Въз основа на данните за прелетите единици кръв на тримата болни от районния център по хематология и трансфузиология са издирени 7-те кръводарители, дарили кръв през април, юли и септември 2003 г., кръв или кръвни съставки от които са преливани на тримата оперирани пациенти. При изследването им при първото кръводаряване всички те са били отрицателни за хепатит В и хепатит С. Трима от тези дарители са дарявали кръв за втори път през декември 2003 г., като и повторното им изследване е с отрицателен резултат, затова сега те не са изследвани. При извършената през тази седмица проверка, окончателните резултати от която бяха получени днес, отново бяха изследвани останалите 4 кръводарители, като и сегашните им показания са отрицателни за изследване на хепатит В и С.

По този начин с извършеното повторно изследване на кръводарителите по безспорен начин бе доказано, че инфектирането на пациентите в МБАЛ “Д-р Ст. Киркович” в Стара Загора не е настъпило в резултат на извършеното кръвопреливане.

Сподели в: