Върни се горе

Ръководството на МЗ подкрепя пациентските организации за избор на техен представител в Събранието на представителите на НЗОК

С 26% е увеличен бюджетът на Министерството на здравеопазването за 2007 г. в сравнение с 2006 г. Допълнително отпуснатите от държавния бюджет средства са 109 млн. лв., като от 405 млн. лв. финансовият ресурс на институцията се увеличава на 514 млн. лв.

Това ще даде възможност за осигуряване на скъпоструващи лекарства за повече нуждаещи се хора, за подобряване на качеството на лечение, каза министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, който на среща днес, 1 ноември, запозна представители на пациентски организации с проектобюджета за здравеопазване през 2007 г. Основните параметри от проектобюджета министър Гайдарски представи и пред журналисти на пресконференция след срещата.

Срещата бе по покана на ръководството на МЗ. В нея участваха министър Гайдарски, заместник-министрите д-р Матей Матеев, д-р Валери Цеков и д-р Атанас Додов, директори на дирекции, експерти.

От страна на пациентите бяха представени 18 организации, сред които Конфедерация „Защита на здравето”, Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, Националното сдружение на жените с онкологични заболявания, сдруженията на хемодиализираните, на бъбречно-трансплантираните, на болните от хемофилия, на боледуващите от диабет, астма, епилепсия, нервно-мускулни заболявания, паркинсон и други.

Разпределението на допълнителния ресурс за 2007 г. показва основните приоритети в политиката на МЗ през следващата година. Най-голям ръст МЗ предлага в бюджета за заплащаните от МЗ скъпоструващи лекарства по реда на Наредба 34. Той се увеличава с 30 млн. лв. – от 90 млн. лв. през 2006 г. на 120 млн. лв. За диализните центрове бюджетът ще е 56 млн. лв. - с 11 млн. лв. повече отколкото през тази година. Центровете за спешна медицинска помощ ще получат увеличение от 11 млн. лв., с което парите за 2007 г. за системата на спешната помощ стават 63 млн. лв. Бюджетът за реализиране на национални програми се удвоява, като общата им сума за следващата година е 12 млн. лв. Програмата за трансплантациите на органи, тъкани и клетки ще бъде финансирана с 22 млн. лв., което е ръст от 12 млн. лв. в сравнение с тази година.

Парите не са достатъчно, но това са възможностите на държавата да задели ресурс за здравеопазването от брутния вътрешен продукт, заяви министър Гайдарски. Основният принцип, който следваме е, че средства се отпускат там, където се извършва реформа, подчерта заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев, като акцентира върху предстоящите реформи в системата на спешната медицинска помощ и хемодиализните центрове.

С допълнителните средства ще можем да повдигнем качеството на обслужване на хората и да задоволим здравните потребности, но ако трябва да реновираме болниците, да обновим апаратурата, ще са необходими много повече средства, категоричен е проф. Гайдарски.

През 2007 г., след присъединяването на страната ни към Европейския съюз, се очаква в системата на здравеопазването да постъпят допълнителни финансови средства, коментира още министър Гайдарски. Парите ще бъдат отпускани чрез Кохезионния и структурните фондове на ЕС. Очаква се и допълнително постъпление на финансови средства чрез продажба на имоти – сгради и земи на болниците, необходимостта от които е отпаднала. До 15 ноември в МЗ се събира информация от ръководствата на болниците за тези терени и сгради, след което ще се вземат окончателните решения за тяхната продажба.

Министър Гайдарски призова представителите на пациентските организации да се обединят и да отправят към институциите не само искания за увеличаване на средствата за лекарства, а и да решават конструктивно заедно с МЗ и Здравната каса проблемите по организацията, правилата и реда за оказване на медицинска помощ. По-успешна защита на правата и интересите на пациентите може да се осъществи, ако те имат свой представител в управителните органи на НЗОК, бе общата позиция по време на срещата. Министър Гайдарски заяви, че е необходимо възможно най-бързо пациентските организации да отговорят на изискванията на Закона за здравното осигуряване и Конфедерацията да се легитимира като единна организация, защитаваща техните интереси, което ще позволи тя да избере представител на пациентите в Събранието на представителите на НЗОК. Определеното за представителите на пациентите място в ръководния орган на НЗОК стои незаето вече трета година.

Ръководството на МЗ подкрепя и законодателните инициативи на пациентските организации за единно представителство на българските пациенти. Конфедерацията „Защита на здравето” представи своите предложения за промени в Закона за здравното осигуряване, отнасящо се до критериите, по които ще се определи националното представителство на единна организация на българските пациенти. Идеята е националната пациентска организация да се одобрява от Министерски съвет, по предложение на министъра на здравеопазването.

На срещата бяха обсъдени много от проблемите на психично болните, статута и дейността на диспансерите и специализираните кабинети в болниците, бъдещото развитие на хемодиализните центрове и защитата интересите на техните пациенти при предстоящото отдаване на концесия. Поставени бяха и много въпроси на болните от паркинсон, диабет, астма, свързани с дейността на НЗОК.

Стриктният контрол ще доведе до намаляване на разходите, а пациентите ще получат грижата от държавата, която заслужават, обобщи извода от провелата се среща Веска Събева, председател на конфедерацията „Защита на здравето”.

Ръководството на МЗ и представителите на пациентските организации се договориха обсъждането на конкретни въпроси и проблеми да продължи в срещи на експертно ниво.

Сподели в: