Върни се горе

До края на февруари Министерството на здравеопазването ще извърши вътрешни компесаторни промени в бюджета си, като по този начин ще осигури увеличаване на трудовите възнаграждения на средния медицински персонал в лечебните и здравни заведения на бюджетна издръжка.

Увеличението на трудовите възнаграждения на медицинските специалисти е с 20% и влиза в сила със задна дата, от 1 януари.

Това решение е израз на постоянната политика, водена от Министерството на здравеопазването, за повишаване доходите на работещите в здравната система и за намаляване на текучеството. През миналата година ниските трудови възнаграждения на медицинските сестри, акушерки и други медицински специалисти бяха увеличени на два пъти – с 20% от 1 януари 2007 г. и с 10% от 1 юли 2007 г.

С увеличението от 20% средната брутна заплата на средния медицински персонал в домовете за деца стане 432 лв. Към 1 януари 2008 г. тя е 360 лв. при 251 лв. към 1 януари 2006 г. и 310 лв. към 1 януари 2007 г. С повишението средното брутно възнаграждение на средния медицински персонал в психиатричните болници ще стигне 434 лв., а в центровете за спешна медицинска помощ - 528 лв.

Сподели в: