Върни се горе

Днес, 7 юли 2003 г., на свое заседание Ръководството на Министерство на здравеопазването разгледа резултатите от извършената проверка по повод инцидента в Дома за медико-социални грижи "Св. Иван Рилски Чудотворец"-София с Димитър Белославов Росинов, довел до ампутация на дясната ръка на детето.

Ръководството на МЗ взе решение да наложи дисциплинарно наказание по Кодекса на труда и парична санкция на директорката на дома - д-р Маргарита Джурелова.

Членовете на Медицинския съвет към Дома на свое заседание са наложили санкции на провинилите се служители.

Сподели в: