Върни се горе

   Ръководствата на болниците ще могат да разпределят 40 процента от постъпленията по клиничните пътеки за увеличаването на заплатите на персонала, независимо от факта дали съответното лечебно заведение има натрупани дългове Болниците, които през тази година работят на загуба, влошават финансовите си показатели и имат просрочени задължения ще могат да увеличават средствата за трудовите възнаграждения на своя персонал с 40-те процента от приходите по изпълнение на клиничните пътеки, заяви на пресконференция министърът на здравеопазването доц. Божидар Финков.

   Болничните заведения, които имат положителни финансови показатели и нямат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие могат да добавят към заплатите на служителите си и още до 40 на сто от постъпилите приходи от медицински и други услуги за съответното тримесечие. Тези условия, както и редът и начините за образуване на средствата за работна заплата през 2002 година в търговските дружества-лечебни заведения с над петдесет на сто държавно или общинско участие са фиксирани в инструкция, създадена от Министерство на здравеопазването. Чрез нея се преодоляват някои несъвършенства на старата Наредба 14, която ограничаваше възможността дружествата със задължения да осигуряват надбавки върху работната заплата. Министър Финков подчерта, че през тази година финансовите постъпления за болниците ще се увеличат реално с около 25 процента. От голямо значение за този ръст ще бъдат 100-те милиона лева, предвидени от Националната здравноосигурителна каса за покриване на дейностите по клиничните пътеки. Според него по този начин болниците, които имат към настоящия момент общ дълг от приблизително 65 млн. лв. би трябвало към края на годината да го погасят без допълнителни субсидии.

   По повод съкращенията в структурите на МЗ министър Финков съобщи, че такива няма да бъдат извършвани в системата на Бърза помощ. За ХЕИ те ще бъдат около 5 процента, а в домовете за медико-социални грижи-9, което ще засегне малко над два процента от реалния брой служители.

   Що се отнася до болниците подчинени на министерството там въпроса за броя на персонала, както и размера на работните заплати ще се решава от изпълнителните директори на лечебните заведения. Всеки добър мениджър би трябвало да направи цялостен анализ на своите структури и на тази база да извърши необходимата оптимизация, съобразно с икономоческите показатели на търговското дружество. Оптимизация не означава непременно съкращения, обясни доц. Финков ами представлява привеждане на структурите съобразно с медицинските потребности и финансовите показатели на болничната. Ако ситуацията го позволява мениджърите могат да запазят броя на своя персонал или пък да прехвърлят част от болничните лекари в дъщерни дружества за извънболнична помощ, като медицински центрове и ДКЦ-та. Така се постига запазване на персонала и усвояване на допълнителни средства от Здравната каса, което е много позитивна тенденция, смята министърът на здравеопазването и не скри учудването си защо много от мениджърите на болници не са използвали тази възможност.

   Има предложения 7-8 болници с малка леглова база да бъдат преобразувани в хосписи или друг вид лечебни заведения за извънболнична помощ, тъй като те така или иначе не могат да отговорят на изискванията на медицинските стандарти и условията за акредитация.

Сподели в: