Върни се горе

На пресконференция, проведена на 8 август, в Министерството на здравеопазването бяха представени резултатите от проверката на дейността на Клиниката по неврохирургия на МБАЛ „Св. Иван Рилски”.

Проверката бе извършена от специално назначена комисия със заповед на министър Евгений Желев.

Комисията с председател проф. Христо Куманов и членове – проф. Драган Бобев, проф. Иво Кременски, проф. Добрин Свинаров и представителите на Министерството на здравеопазването – д-р Момчил Енчев, Галя Маринкова и Милена Минкова, започна своята работа на 1 август и приключи в седемдневен срок с доклад относно спазването на нормативните изисквания в дейността на Клиниката по неврохирургия в МБАЛ „Св. Иван Рилски”.

Сподели в: