Върни се горе

На пресконференция в столицата бяха представени резултатите от кампанията на Европейската комисия „HELP – За живот без тютюн”. Кампанията  се провежда в 27 страни членки на Европейския съюз и е насочена към подобряване на общественото здраве в Европа и по-специално срещу тютюнопушенето, с приоритет младите хора във възрастта от 15 до 34 години.

Патрик Льофебър – координатор за кампанията за 27-те страни - членки на Европейския съюз информира за същността, целите и основните резултати от кампанията.  За страните от Европейския съюз кампанията стартира през 2005 г., а в България на 31 август 2007 година.

Обявени бяха   трите основни приоритета на кампанията
• Предотвратяване на тютюнопушенето
• Отказване от тютюнопушене
• Рисковете, свързани с пасивното пушене

Кампанията се изразява в представянето във всички европейски страни на 30 и 10 секундни тематични клипове, които са излъчени по 96 национални телевизионни канала в цяла Европа, интернет страница  с подробна информация за здравни и социални проблеми свързани с тютюнопушенето,  както и персонализирана програма за отказване от вредния навик чрез 25 полезни мейла  Третата насока е провеждане на тестове за съдържание на СО в издишан въздух на желаещи граждани, съпроводено с раздаване на информационни и промоционални материали, еднакви за всички страни на ЕС.  У нас за периода от 31 август 2007 г. до 20 октомври 2008 г. на различни места са проведени 20 събития, като над 2400 човека са измерили нивото на въглероден окис. В рамките на кампанията в България са проведени и 10 измервания в държавни учреждения и частни компании.

В пресконференцията участваха д-р Маша Гавраилова, началник отдел в Министерство на здравеопазването и координатор на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България, която представи основните дейности по програмата за 2008 г.  Марияна Банчева, главен експерт в Министерство на образованието запозна журналистите с дейностите в училищата, насочени към създаване на навици сред учениците за вредата от тютюнопушенето.

Сподели в: