Върни се горе

В продължение на два дни – 5-6 септември 2003 г., на среща във Варна ректорите на медицинските университети в страната ще дискутират въпроси, свързани с дейността на висшите медицински учебни заведения в навечерието на новата учебна 2003/2004 година.

По време на заседанието в първия ден – 5 септември, ще бъдат разгледани промени в студентското положение, които влизат в сила през новата учебна година. Сред кръга от въпроси е проектобюджетът за 2004 г., както и изпълнението на бюджета за тази година. Ректорите ще обсъдят тенденциите за издължаване на бюджетната субсидия в пълен размер, както и възможностите за корекции с оглед на нормалното приключване на 2003 г.

Ръководителите на медицинските университети ще се спрат и на проекта за изменение на Закона за висшето образование и на проектите за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.

През втория ден на срещата – 6 септември, ще бъде обсъден договорът между медицинските университети и Българския лекарски съюз за организиране и провеждане на продължаващо обучение (кредитна система). Ще бъде разгледан и проектът “Квалификационна характеристика на лекар-медик”.

От страна на Министерството на здравеопазването в междуректорската среща участват главният секретар на МЗ доц. д-р Красимир Гигов и Валерия Иванова, началник на кабинета на министъра на здравеопазването Славчо Богоев.

Сподели в: