Върни се горе

През седмицата 8-14 януари 2007 г. в редица области на страната е регистрирано значително повишаване на заболяемостта от грип и остри респираторни инфекции. В Хасково, Сливен, Стара Загора, Кюстендил, Благоевград и Смолян данните сочат достигане на стойности близки до епидемичните. Висока е заболяемостта и в Габрово, Кърджали, Бургас и Ямбол. Ръстът на регистрираните случаи продължава да расте и може да се очаква обявяване на грипна епидемия в някои области през следващите дни.

Динамиката на развитие на епидемичния процес при грипа е изключително бърза, поради което може да се очаква постепенното достигане на епидемични нива и в останалата част от страната в рамките на 2-3 седмици. По данни на засегнатите региони най-висока е заболяемостта във възрастовите групи от 0 до 4 години, последвана от 5 до 19 години, както и при възрастни над 65 години.

При достигане на епидемични стойности областните щабове за борба с грипа и ОРЗ обявяват грипна епидемия и препоръчват необходимите противоепидемични мерки. При необходимост и след анализ на ситуацията щабовете могат да препоръчат на кметовете на общини и регионалните инспекторати на Министерството на образованието и науката различни ограничителни мерки, включително и прекратяване на занятията в учебните заведения.

Министерство на здравеопазването препоръчва да се избягва организирането на масови прояви, хората да ограничават контактите си с болни, а при възникване на заболяване да търсят навременна лекарска помощ. Това се отнася в най-голяма степен за възрастните с придружаващи тежки и хронични заболявания, както и за децата в най-малките възрастови групи.

Сподели в: