Върни се горе

През изминалата седмица в Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве в Бургас бе получена информация за две деца, получили последователно остри вяли парализи на крайниците. В съответствие с действащата система за активно наблюдение на острите вяли парализи, която е част от Програмата за ликвидация на полиомиелита, бяха взети проби за изследване и бе започнато епидемиологично проучване на случаите.

Резултатите от изследванията в Националната лаборатория по ентеровируси към Националния център по заразни и паразитни болести показаха, че се касае за полиомиелитен вирус от трети тип. Незабавно бе организирано изследване на пробите в регионалната Референтна лаборатория в Рим, Италия. Резултатът, получен на 27 март 2006 г., показва, че се касае за полиомиелитен вирус с ваксинален произход. Заболяванията, причинени от такива вируси, са изключително редки, предизвикват клинична картина, наподобяваща тази при детския паралич, обикновено с по-леко протичане и преходни парализи на крайниците. Полученият резултат отхвърля категорично възможността за внос и разпространение на див полиомиелитен вирус, който е причинител на детския паралич.

За резултатите от епидемиологичното проучване незабавно бе уведомена Световната здравна организация. Издирени са всички контактни на двете деца и са взети проби за изследване. Поставени са под медицинско наблюдение всички лица, били в контакт с двата случая. Предприети са всички необходими противоепидемични мерки.

Специалистите по надзор на заразните болести продължават работата по случая, като мерките ще продължат до изтичане на максималния инкубационен период на заболяването и липсата на нови случаи.

В изпълнение на програмата за ликвидация на полиомиелита Европейският континент бе сертифициран като свободна от полиомиелит зона през 2002 г.

В България последните случаи на полиомиелит, причинени от див полиомиелитен вирус, внесен от Индия, бяха регистрирани през 2001 г. при три неимунизирани деца от Бургас.

Сподели в: