Върни се горе

За периода 17 - 21 юли 2006 г. инспекторите от Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) извършиха 4616 проверки на обекти за производство и търговия с храни в страната. 2008 от тях са търговски, 2288 - на общественото хранене, 214 – за хранене в детски заведения и ученически лагери и 106 - за хранене в почивни станции.

За констатираните нарушения са съставени 168 акта, издадени са 27 заповеди за временно спиране на хранителни обекти и 429 предписания за отстраняване на допуснати нарушения на законодателството по храните.

Най-честите нарушения са свързани с изтекъл срок на годност на предлаганите храни и неправилното им съхраняване извън хладилни съоръжения, в много от случаите поради недостатъчна хладилна площ.

Инспекторите са установили нередовно водене на документацията по системата за самоконтрол за търговската дейност в някои обекти. Не се спазват технологичните изисквания при приготвяне на храни и се допуска приготвяне и предлагане на неразрешени за търговия храни. Без регистрация по реда на чл. 12 от Закона за храните (ЗХ) се извършва търговска дейност и се превозват храни.

Сред останалите нарушения са неспазване на добрите хигиенни практики – липса на топла течаща вода и необходими количества дезинфекционни средства, силно замърсена и негодна за употреба кухненска посуда и др.

Открити са ученически почивни бази, хотели и др. места за настаняване без подадено в РИОКОЗ уведомление по реда на чл.36 от Закона за здравето (ЗЗ). Не се извършва дезинфекция в санитарните възли, липсват складове за съхранение на чисто и замърсено бельо и др.

За липса на регистрация по ЗХ е спрян от експлоатация обект за обществено хранене до къмпинг „Каваци”, общ. Созопол, Бургаско.

За неосигурена в достатъчно количество течаща топла вода временно е затворен смесен магазин в с. Иширково, Силистренско. Подобна причина (неосигурена течаща топла и студена вода) е предизвикала затварянето на магазин за хранителни стоки в с. Щръклево, Русенско. За изтекъл срок на годност на храни, разширен асортимент, липса на топла и студена течаща вода, неправилно съхранение и неразрешена обработка на храни са съставни 5 акта.

За лошо хигиенно състояние, неразрешен асортимент, неразрешена обработка и неправилно съхранение на храни РИОКОЗ – Русе е издала 40 предписания. 36 от тях са свързани с въвеждането на Системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки (НАССР) в по-големите търговски обекти и заведенията за хранене и за мероприятия, предотвратяващи опасностите през летния сезон.

За констатираните по време на проверките здравно–хигиенни нарушения в Пернишка област инспекторите на РИОКОЗ – Перник са съставили 6 акта. Издадени са 4 заповеди за временно спиране на обекти и 7 предписания за извършване на хигиенни мероприятия.

Поради неспазване на добрите хигиенни практики, липса на дезинфекционни средства, липса на лична здравна документация и извършване на търговия с храни в нерегистриран обект по реда на чл. 12 от ЗХ временно са спрени цех за производство на гевреци (фирма “Житен клас-99”), магазин за хранителни стоки (фирма “Арония”) и сезонен обект за продажба на храни на открито в гр. Перник, както и магазин за хранителни стоки (фирма “Здравей”) в с. Слишовци, Пернишко.

Поради липса на регистрация по ЗХ и неосигурен санитарен възел за персонала и клиентите от експлоатация е спрян павилион за бърза закуска във Варна.

За лоша хигиена, изолирани коли форми от инвентар и работни плотове РИОКОЗ – Шумен е издала заповеди за спиране на бистро “Стивес”, кафе-аперитив “Гъбките” и смесен магазин “Рино” в гр. Шумен.

За констатирани нарушения са спрени и 2 хранителни обекта в Хасковския регион - магазин "Бузлуджа" в Димитровград и магазин "Веси" в с. Добрич общ. Димитровград.

Сподели в: