Върни се горе

В петък, 8 април, от 11.00 часа в Благоевград регионалният директор за Европа на Световната здравна организация д-р Марк Данзон и министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев ще открият дневен център за психично здраве в общността.

На церемонията ще присъстват проф. д-р Владимир Димов, министър на здравеопазването на Македония, г-н Мелетис Цаферис, изпълнителен секретар по оперативната програма в Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Гърция, г-жа Весна Пуратич, регионален координатор на Проекта за психично здраве към Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, г-н Нийл Буне, постоянен координатор на ООН в България.

В тържеството ще участват г-н Лазар Причкапов, кмет на Благоевград, г-н Aнтон Бръчков, областен управител на област с център Благоевград, Неврокопският митрополит Натанаил, представители на Министерството на външните работи и на Министерството на труда и социалната политика и други гости.

От 12.00 часа в залата на общината ще се състои пресконференция за представителите на централните и регионалните медии в Благоевград.

Дневният център за психично здраве в общността е изграден в рамките на проекта “ Укрепване на социалното сближаване чрез подобряване на психиатричната помощ в общността в Югоизточна Европа”,който се осъществява съвместно от Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност за страните от Югоизточна Европа, Европейския офис на СЗО и Съвета на Европа.

Създаването на центъра в Благоевград е на обща стойност 87 000 евро. Те включват ремонт и обзавеждане на сградата и обучение на екипа от специалисти в него. В центъра ще се реализира новият модел за работа - “психиатрия в общността”, на чиято основа предстои да се изградят такива структури и в други градове в страната. По този начин ще се осъществи същинската реформа в психиатричната помощ.

Една от целите на стартиралата през 2002 г. Инициатива за социално сближаване на Пакта за стабилност е създаването на психично-здравна мрежа на страните от Югоизточна Европа. През януари 2005 г. в Хелзинки се състоя Европейска министерска конференция по проблемите на психичното здраве, на която бе приет Европейски план за действия по психично здраве. Дейността на Министерството на здравеопазването и откриването на центъра в Благоевград са част от тази програма на Световната здравна организация.

Сподели в: