Върни се горе

На 3 септември 2002 г., в Министерство на здравеопазването се състоя редовна среща на Националния съвет по наркотичните вещества под ръководството на министър доц.д-р Божидар Финков. На заседанието бе обсъден и приет Проектът на Националната стратегия за борба с наркотиците 2002-2007 г.

Това е първата национална стратегия, която дава насоката в борбата с наркотиците и наркоманиите за следващите пет години. Тя показва ясната политическа ангажираност, както и желанието за разрешаване на проблема наркотици и наркомании в страната. Проектът предвижда Националният съвет по наркотичните вещества към Министерски съвет да бъде оглавен от министър-председателя, а членовете на съвета да бъдат с ранг министри. Създават се и допълнителни структури за по-ефикасно изпълнение на Националната стратегия.

Проектът за създаване на Националната стратегия бе осъществен под ръководството на зам.-министъра на вътрешните работи г-н Бойко Коцев с помощта на експерти от Великобритания и финансиран е по програма ФАР на ЕС с 1 млн.евро.

Всички членове на Националния съвет по наркотичните вещества се обединиха около необходимостта и важността на така приетата стратегия за бъдещото разрешаване на проблемите, които подробно ще бъдат отразени и разрешени след приемането на Националната стратегия от Министерски съвет.

Сподели в: