Върни се горе

Реформата в болничната помощ и утвърждаване на новите принципи на финансиране – на дейности, а не на структури, остават основният приоритет в дейността на Министерството на здравеопазването през 2005 г. Това обяви министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев на проведената на 1 септември пресконференция.

2004 и 2005 г. са изключително важни години за реформата на здравеопазването - с решителни промени в системата на болничната помощ, каза министър Богоев. Нейното усъвършенстване е ключов момент за осъществяване на една от основните насоки в националната здравна политика за 2005 г. - изграждането на система за здравна помощ, която по-точно отчита здравните потребности на хората. През следващата година МЗ ще доразвие прилагането на принципа за финансиране на болниците на базата на реално извършена дейност, като по този начин ще се засили пазарният елемент в здравната система, коментира министър Богоев. Целта на предприеманите мерки в тази сфера и на цялостната политика на МЗ през 2005 г. е да се подобри качеството на медицинското обслужване на населението.

За да осъществим тези цели, за нас от изключително значение е бюджет 2005, заяви министърът на здравеопазването. В приетата от правителствата бюджетна прогноза за следващата година средствата за здравеопазване се увеличават със 118 млн. лв., което е ръст с 7%, подчерта г-н Богоев. Общо за здравеопазване в проектобюджет 2005 са предвидени 1,744 млрд. лв. Бюджетът на Министерството на здравеопазването ще е 576 млн. лв., което е с 19 млн. лв. повече в сравнение с 2004 г., или ръст от 3%. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с 958 млн. лв., което е с 80 млн. лв. повече от 2004 г., или с 9% повече. По-значителното увеличаване на средствата в НЗОК е израз на последователно провежданата политика на правителството за увеличаване на дела на здравноосигурителните плащания. В предстоящите разговори с Министерството на финансите за конкретните параметри на бюджета МЗ ще предложи средствата за болниците, заплащани от бюджета на министерството, да се запазят на равнището от 2004 г. – 280 млн. лв., а да се увеличат средствата за болнична помощ в бюджета на НЗОК. По този начин ще се осъществи преходът към заплащане на болничната помощ изцяло от Здравната каса.

Увеличението на бюджета на МЗ ще бъде насочено към увеличаване на средствата за лекарства по централизираните доставки, което ще даде възможност през 2005 г. да осигурим повече лекарства за повече нуждаещи се пациенти, увери министър Славчо Богоев.

Подобряване на болничната помощ догодина ще се постигне и чрез продължаване на принципа финансирането на лечебните заведения да е обвързано с резултатите от тяхната дейност. През 2005 г. МЗ ще продължи да финансира болниците на базата на реално извършена дейност, като методиката за разпределяне на държавната субсидия ще бъде усъвършенствана, съобщи министър Богоев.

Методиката, която МЗ прилага от началото на 2004 г., не увеличава парите за болниците, но тя е по-справедлив начин за разпределението им. Така министър Богоев обобщи ефекта от новия начин на финансиране на лечебните заведения през тази година. Така парите на данъкоплатците се насочват към работещите болници, за заплащане на реално извършена дейност, който е в интерес на всеки човек и на цялото общество,е преценката на министър Богоев.

Опитът от прилагането на методиката обаче показа, че е необходимо да се подобри организацията на отчетността и контрола. За 2005 г. по-прецизно и детайлно ще бъдат определени групите заболявания, по които МЗ заплаща. В момента те са 17, предвижда се през 2005 г. влизащите в тях диагнози да бъдат диференцирани в 50-60 групи. По този начин по-точно ще се отчете тежестта на даденото заболяване, ще се даде по-вярна картина за реалната дейност и реалните разходи на болниците, убеден е министърът. Третата промяна, която предвижда МЗ, е да отпадне постоянната компонента като процент от субсидията, която беше въведена като вид защитен механизъм при стартирането на новата методика. От догодина болниците ще получават парите от държавния бюджет изцяло за дейност. Това ще засили пазарния принцип на разпределение на средствата и по-ефективното им използване.

МЗ ще продължи прилагането и усъвършенстването на този модел на финансиране на болниците и през 2005 г., тъй като медицинските и финансовите резултати на лечебните заведения през тази година показват, че методиката мотивира подобряването на тяхната дейност.

За първите шест месеца на 2004 г. преминалите пациенти в болниците са 665 271 – или с 6% повече в сравнение със същия период през 2003 г. Броят на болничните легла за шестмесечието е 36 608, или те са намалели с 1% спрямо 2003 г. По-голямото намаление – 1,3%, се наблюдава в държавните болници. Извършва се вътрешно преструктуриране и прехвърляне на легла от отделения, в които няма натоварване, към други, където се чувства недостиг, коментира министър Богоев. Още в началото на годината той обяви, че вътрешното преструктуриране на болниците е един от основните резерви за подобряване на тяхната дейност.През 2004 г. започна реалното преструктуриране на общинските болници, отчете министърът на здравеопазването. Те бяха поставени наравно с държавните лечебни заведения в условия да защитават своето място като медицинска дейност, специалисти и финансови резултати. Очаква се този процес да продължи по-активно през 2005 г.

Не се наблюдават значителни промени в потока на пациентите към лечебните заведения, с изключение на 10 държавни и 20 общински болници, които отчитат по-голямо увеличение на болните - с около 15-20%. В тази насока МЗ предвижда по-строг и надежден контрол за хоспитализацията, съобщи министър Богоев.

Извършеният от МЗ анализ на дейността на болниците през първото полугодие сочи, че използваемостта на леглата е 79%, като се е повишила с 3%спрямо същия период на 2003 г. Този коефициент е изключително важен, тъй като показва обезпечеността на страната с болнични легла и тяхното ефективно използване, колко добре работят болниците.

Данните опровергават и твърденията за влошено финансово състояние на лечебните заведения. Общите приходи на болниците за първите 6 месеца на 2004 г. са се увеличили с 16% спрямо 2003 г. и са в размер на 326 млн. лв. Основният приход е от НЗОК за изпълненията на дейностите по клиничните пътеки. Ако бе подписан Национален рамков договор 2004, ръстът щеше да бъде още по-висок, каза министър Богоев.

Намаление на общите приходи има само в 29 болници (13 държавни и 16 общински), което се дължи на отлива на болни, които предпочитат да се лекуват другаде. Това също е ефект от прилагането на новата методика, която дава възможност за диференциация на работещите болници, смята министър Богоев.

Въпреки първоначалните опасения, от новата методика не са ощетени работещите в болниците. Разходите за заплати в болниците през първото шестмесечие са се увеличили с 29 млн. лв., или с 21% спрямо 2003 г.

Като цяло през 2004 г. се наблюдава подобрение на основните показатели - среден престой и обща използваемост на леглата, подобряване на работата на болниците, по-високо равнище на финансирането им, отчете министър Богоев.

Формираните задължения в някои болници се дължат основно на причини от системен характер, каза министър Богоев. В същото време при установяване на лошо управление МЗ взема съответните мерки. Двама директори на болници са освободени от длъжност, други двама са предадени на прокуратурата за разследване на нарушенията им, съобщи министърът.

Общите счетоводни задължения на болниците с държавно участие към 31 юли са 106 млн. лв., от които60 млн. лв. са просрочени, т.е. това са проблемните дългове. Общинските болници имат 10 млн. лв. просрочени плащания. С решение на Министерския съвет в края на юли на МЗ бяха отпуснати допълнителни 76 млн. лв., от тях 51 млн. лв. ще бъдат разпределени за погасяване на дълговете на болниците. Първият транш бе разпределен в средата на август, вторият ще бъде преведен в края на септември, съобщи министър Богоев. Останалите 25 млн. лв. от допълнителните средства ще бъдат изразходвани за животоспасяващи и животоподдържащи лекарства, осигурявани от МЗ по Наредба 23.

Сподели в: