Върни се горе

Днес, 15 март 2004 г., в рамките на започналото официално посещение министърът на здравеопазването Славчо Богоев се срещна с министър-председателя на Република Йемен г-н Абдул Kадер Абдел Рахман Ба-Джамал.

Разговорът продължи 55 минути. На него е обсъдена подготовката и провеждането на Втората сесия на смесената Българо-йеменска комисия за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество, чийто съпредседатели от двете страни са министрите на здравеопазването. На срещата е изказано желание сесията да се проведе към края на тази година.

В проведения разговор г-н Славчо Богоев и г-н Абдул Kадер Абдел Рахман Ба-Джамал са обсъдили и теми, свързани с развитието на междудържавните отношения между България и Йемен и стимулирането на икономическите контакти между бизнеса от двете страни.Като приоритетни области са дискутирани преговорите по Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане, както и прилагането на Договора за взаимна защита и насърчаване на инвестициите.Тези два документа са рамката за развитие на бизнесконтактите между деловите среди от България и Йемен.

Изразявайки желанието на двете страни държавата да подкрепи създаването и развитието на по-активни контакти между деловите среди, г-н Богоев и г-н Абдул Kадер Абдел Рахман Ба-Джамал са договорили в състава на делегациите на двете страни за втората сесия на смесената комисия да участват представители на бизнеса от България и Йемен.

По време на предстоящата втора сесия на смесената комисия ще се активизират разговорите за уреждане на българските вземания от Йемен.

След срещата си с министър-председателя на Република Йемен министър Славчо Богоев се срещна и с министрите на общественото здраве и населението, на транспорта, на гражданското планиране, с кмета на столицата Сана, с представители на политическите и деловите страни на Йемен.

Сътрудничеството между България и Йемен бележи известно активизиране след подписването на нова Търговска спогодба между страните по време на първата сесия на Смесения комитет. По отношение на двустранния стокообмен се наблюдава слабо активизиране - през 2003 г. той възлиза на 1,3 млн. щатски долара в сравнение с 0,3 млн. щатски долара през 2001 г. Възможности за разширяване и увеличаване на двустранната търговия и индустриалното сътрудничество има в областта на хранително-вкусовата промишленост, електротехника и приборостроене, текстилна промишленост. Като перспективни области за инвестиране експертите сочат изграждането на подстанции, електрификация, изграждане на напоителни системи, язовири, сондажи за вода и др.

Министър Славчо Богоев е на официално посещение в Република Йемен до 18 март, по покана на йеменския министър на общественото здраве и населението д-р Мохамед Яхия Ал-Ноами.

По време на посещението му ще бъдат обсъдени и възможностите за разширяване на сътрудничеството между България и Йемен в областта на здравеопазването.Предвижда се изпращане на висококвалифицирани български кардиологични екипи за извършване на прецизни операции в Йемен. Приоритетни области на сътрудничеството, за които има изявено желание от йеменска страна, са сърдечни болести и сърдечна хирургия, диагностициране и лечение на онкологични заболявания, бъбречни болести и бъбречна хирургия, рехабилитация и балнеолечение.

Ще бъдат дискутирани и активното партньорство по изпращането на български медицински специалисти на работа в Йемен и увеличаване на техния брой през тази година. Тема на разговорите ще е и сътрудничеството в областта на медицинската квалификация и обучението на йеменски студенти в България.

По време на своето гостуване министър Богоев ще посети Центъра по сърдечно-съдова хирургия в Държавната болница “Ас-Саура” и републиканските болници в провинциите Ал-Махауит и Хаджа. Той ще се срещне и с български медицински специалисти, работещи в Йемен.

Сподели в: