Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски издаде заповед, с която отнема разрешенията за разкриване на 73 аптеки, издадени на Столична община с ЕАД „Софийски аптеки”, и те се заличават от регистъра на издадени разрешения за откриване на аптеки в Министерството на здравеопазването, съгласно Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.

Министерството на здравеопазването започна процедурата по отнемането на разрешенията и заличаването им от регистъра през месец януари, като отправи запитвания до кмета на Столична община и изпълнителния директор на „Софийски аптеки” АД. Столична община е получила тези разрешения за откриване на аптеки през 1997 г., като впоследствие дружеството е приватизирано.

Съгласно Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина при промяна в обстоятелствата, свързани с регистрацията на аптеките или търговското дружество, и прекратяване на дейността едноличният собственик (в случая, Столична община) е трябвало да подаде молба за заличаване на разрешенията. Такава не е подадена от 1999 г. до настоящия момент.

През тази седмица д-р Стойчо Кацаров от името на „Демократи за силна България” обяви, че ще сезира прокуратурата за нарушения на здравния министър във връзка с издаването на посочените разрешения на аптеки като незаконни.

Със заповедта си министър Гайдарски приключва проблем, който е трябвало да бъде решен именно през периода, когато заместник-министър на здравеопазването по лекарствената политика и аптеките е бил д-р Стойчо Кацаров. Отправеното обвинение няма основание, то е свързано единствено с лични и политически интереси и показва явно непознаване на закона от страна на бившия заместник-министър на здравеопазването.

С издадената от министър Гайдарски заповед технически се актуализира регистърът, но аптеките няма да преустановят дейността си, тъй като те са получили изискваните от закона разрешения.

Сподели в: