Върни се горе

Основната идея на наредбата е да се даде възможност за пряк достъп на децата и бременните до специалистите от извънболничната помощ. Грижата за осигуряване на активно наблюдение върху здравното състояние на бременните и на децата се възлага преди всичко на общопрактикуващия лекар, педиатър и акушер-гинеколог или специалист по съответното заболяване, като се създават условия за директен достъп до педиатър и акушер-гинеколог. Специални грижи ще бъдат полагани за бременните жени и родилките с цел намаляване на големия процент усложнения при бременност и раждане.

По този начин ще се намалят разходите за излишни дейности и ще се пренасочат средства от Националната здравносигурителна каса за други групи болни.

Важен момент в наредбата са специалните грижи за учениците. Те включват задължителен профилактичен преглед на зрението, психичното състояние, изкривяването на гръбнака, както и въвеждането на задължителен стоматологичен преглед. Наредбата регламентира и специални грижи за деца и възрастни от домовете за социални грижи чрез въвеждане на задължителни профилактични прегледи за тях. Ще се осигури диспансерно наблюдение на децата при 12 групи заболявания, най-значимите сред които са инфекциозните, злокачествените, болестите на ендокринните жлези и обмяната на веществата, болестите на кръвта, психичните разстройства, заболяванията на нервната, храносмилателната и двигателната система.

Създадената наредба предвижда и систематизиране на информацията чрез създаване на т.нар. информационно досие на всеки пациент, което ще доведе до намаляване на повторни и дублиращи се дейности.

Сподели в: