Върни се горе

Във връзка с разпространени в руските медии съобщения за заболяване сред българските граждани, предизвикано от неизвестен вирус, Министерството на здравеопазването информира:

Всяка седмица Министерство на здравеопазването разпространява сред медиите и публикува в Интернет-страницата си информация за регистрираната заразна заболяемост за изтеклите 7 дни. В информацията за седмицата 30.05 – 05.06.2005 г. са посочени 6003 случая на респираторни заболявания, което е с около 800 случая повече от предходната седмица.

Посочената заболяемост от остри респираторни заболявания е в рамките на нормалната за сезона, а минималното покачване през отчетната седмица се дължи на рязкото спадане на температурите през този период.

Причинители на посочените заболявания са различни вируси от голямата група на респираторните вируси, клиничната картина е обичайната за тях и нищо в ситуацията не предизвиква особена тревога и не налага предприемането на никакви специални противоепидемични мерки.

Съобщенията за “неизвестен вирус” са некоректни интерпретации на някои медии и не отговарят на реалната ситуация. Във вирусологичната лаборатория на Националният център по заразни и паразитни болести се изследват непрекъснато проби от пациенти с такъв тип заболявания и резултатите от тях потвърждават, че се касае за нормалната за сезона заболяемост и циркулация на познати и широко разпространени респираторни вируси.

Сподели в: