Върни се горе

Работна група от представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите, Националната здравноосигурителна каса и фирмите-дистрибутори на лекарства ще обсъжда варианти за разсрочване и погасяване на просрочени задължения на болниците.

За това се договориха на среща днес в Министерство на финансите министрите на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, на финансите Пламен Орешарски и представители на най-големите фирми кредиторки на болниците. На срещата присъстваха още заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев, директорът на дирекция „Държавно съкровище” Яна Пальова и директорът на дирекция „Управление на финансовите ресурси” в МЗ Стоян Стоянов.

По данни на Министерство на здравеопазването към 31 януари 2006 г. просрочените задължения на всички болници (държавни и общински) са 72 млн. лв., от които за лекарства и консумативи - 41 млн. лв. Основната част от задълженията се формират от около 15 от най-големите болници. Министър Гайдарски заяви, че в резултат на въведените от МЗ нови мерки за контрол на управлението и финансиране на болниците през първия месец на тази година няма натрупване на нови задължения. Министерство на здравеопазването очаква, че с подобряване на финансовата дисциплина през тази година болниците ще обслужват регулярно текущите си разходи.

В държавния бюджет за тази година няма средства за покриване на натрупаните до края на 2005 г. задължения на болниците, заяви Пламен Орешарски. Финансовият министър препоръча на работната група да се търсят варианти за преструктуриране и разсрочване, както и за предоговаряне на лихвите за просрочията по задълженията.

Новосъздадената работна група трябва до края на месец март да предложи различни варианти и схеми за обслужване на старите дългове в зависимост от задълженията на болниците. Двамата министри гарантираха пред представителите на фармацевтичния бранш решимостта на правителството да стабилизира и оздрави болничната система чрез политика на финансова дисциплина и подобряване на дейността на лечебните заведения.

Сподели в: