Върни се горе

   Министърът на здравеопазването доц.Божидар Финков е разпоредил проверки във всички лечебни заведения с акушеро-гинекологични и неонатологични отделения, стана ясно още на пресконференцията.

   Обект на повишеното внимание на еспертите от районните центрове по здравеопазване и хигиенно-епидемиологичните инспекции са противоепидемичния режим на работа, кадровата обезпеченост, необходимата апаратура, диагностикуми, лекарства и консумативи.

   Целта е да се подобрят организацията на профилактиката и борбата с вътреболничните инфекции в лечебните заведения. Ще бъде проследена и дейността на болничните комисии по вътреболнични инфекции.

   Резултатите от проверката щуе бъдат обобщени до 10 юли т.г.

Сподели в: