Върни се горе

Съвместни проверки на ХЕИ - Пазарджик и сектор “Икономическа полиция” при РДВР - гр. Пазарджик и гр. Септември, установиха производство на стерилизирани зеленчукови консерви от частни лица в гр. Септември с цел предлагане в търговската мрежа.

Консервите са в стъклени буркани, затворени с метални винтови капачки в зелен, червен и жълт цвят.

При проверката е констатирано, че се използват следните етикети:
   
- "Стерилизиран зелен фасул", 680 g, произведен от фирма "Биоплод" ООД, гр. Севлиево, ТД 010-2002, срок на трайност "най-добър до 01.2006 г."
   - "Стерилизирани лозови листа", 680 g, произведено от фирма "Биоплод" ООД, гр. Севлиево, ТД 029-02.08.2004, срок на трайност "най-добър до 02.2006 г."
   - "Домати небелени Томаты, неочищенные "АНОНА", нето 680/800 g, произведено от фирма ЕТ "Николай Неделчев", гр. Шумен, срок на годност "30.09.2006 г."

Собственикът на фирма ЕТ "Николай Неделчев", гр. Шумен, писмено е декларирал, че фирмата не е извършвала производство на плодови и зеленчукови консерви от две години насам. 

Управителят на фирма "Биоплод" ООД, гр. Севлиево, е заявил, че няма сключени договорни отношения с други фирми и лица за възлагане производството на плодови и зеленчукови консерви.

Установено е, че произведените консерви се транспортират от фирма "Ера-Елит З" ЕООД със седалище в гр. Севлиево и в гр. София.

Намерените количества стерилизирани зеленчукови консерви са поставени под възбрана за реализация на пазара и ще бъдат унищожени като храни, негодни за консумация от хора.

Органите на държавния санитарен контрол в страната провеждат насочена тематична проверка, за да установят наличие на посочените храни на пазара. Резултатите от проверката показват, че част от произведените консерви са разпространени в търговската мрежа. За наличието на пазара на посочените консерви и за мястото на тяхното производство са уведомени Национална служба "Полиция" и Районна прокуратура - Пазарджик.
   
Министерството на здравеопазването предупреждава, че консумацията на тези консерви крие риск за увреждане на здравето, тъй като консервите са произведени при условия, които не гарантират тяхната безопасност:
   
- неизяснени произход на влаганите зеленчуци и начин на обработка и стерилизация,
   - неизяснен здравен статус на хората, взели участие в производството.

Приготвянето на стерилизирани консерви при домашни условия крие реален риск от възникване на ботулинова интоксикация.

Поради съществуващия риск от възникване на хранителни заболявания МЗ предупреждава всички собственици на обекти за търговия с храни, в т.ч. и заведения за хранене, които имат в наличност от посочените стерилизирани зеленчукови консерви, да ги изтеглят от пазара и да не ги предлагат на потребителите, а гражданите, закупили консервите, да не ги консумират.

Сподели в: