Върни се горе

Министерство на здравеопазването направи проверка по случая с починалата от СПИН пациентка в лечебно заведение в гр.Пловдив и установи следното:

Болната е била хоспитализирана на 27.02.2003 г. в СБПФЗАЛ с диагноза Пневмония. На 14.03.2003 г. е приведена в УМБАЛ “Св. Георги” – КАРИТ, където е поставена диагноза Пневмоциститна пневмония. Тази диагноза насочва лекуващите лекари към провеждане на изследване за СПИН. Изследването е извършено в ХЕИ – Пловдив. Съгласно Наредба № 4 от 1992 г. пробите са изпратени в Националната потвърдителна лаборатория по ХИВ - София, която е потвърдила своевременно резултата. Протоколът е изпратен в Кожно – венерологичен диспансер – Пловдив.

ХЕИ – Пловдив е установила, че двете здравни завдения са разполагали с необходимите консумативи за еднократна употреба и са работили с ръкавици при обслужване на пациентката. Извършена е необходимата дезинфекция на повърхности и медицинска апаратура. Проведена е консултация на медицинския персонал, обслужвал пациентката и е предложено изследване за СПИН по определена схема. От 02.04.2003 г. е организирано пробонабирането и изпращането във Вирусологичната лаборатория на ХЕИ-Пловдив.

Кожно-венерологичният диспансер – Пловдив вече е извършил всички необходими процедури, свързани с контактните на пациентката лица, направени са консултации, предложено е изследване за ХИВ. Процедурите са рутинни при всеки установен случай на пациент с ХИВ.

Oт началото на годината в Министерство на здравеопазването са регистрирани 17 ХИВ – серопозитивни лица, от които 13 мъже и 4 жени. Най-голям е броят на регистрираните лица, открити като лежащо болни – 7. Това увеличение се дължи най-вече на насочване на вниманието на лекарите към клинична диагноза СПИН. На голяма част от пациентите се предлага изследване за СПИН, като лежащо болни именно в диференциално-диагностичен план с оглед уточняване на клиничната диагноза. С цел установяване на диагнозата е направено и изследване за СПИН на пациентката от Пловдив.

Всички лаборатории в страната са снабдени с достатъчно количество диагностикуми за СПИН.

Сподели в: