Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев участва в заседанието на Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза. Основна тема бе предстоящото подписване на ново споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването.

България ще продължи да изпълнява дейностите по Програмата «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» през следващите 6 години - от 2009 до 2014 г. Новото споразумение ще бъде подписано за първите 3 години от шестгодишния период, като Фондът ще предостави на страната ни безвъзмездна помощ в размер на  17 941 412 евро.

За периода 1.01.2004 – 30.09.2008 г. в изпълнение на Програмата «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН»  са обхванати 9 169 лица, употребяващи венозно наркотици, 25 509  представители на ромска общност и 8341 проституиращи жени и мъже. С тези рискови групи работят центърове в Бургас, Варна, Пловдив, София, Плевен, Видин, Пазарджик, Сливен и Стара Загора. За осъществяване на своята дейност работещите с уязвимите групи неправителствени организации разполагат с 12 мобилни медицински кабинета, като 9 от тях са закупени със средства на програмата.

Програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” работи със 156 училища за въвеждане на поетапно здравно образование и развитие на политики за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН. 18 202 ученици са включени в групите по здравно образование /СИП/ през последните четири учебни години.

Сподели в: