Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски се срещна днес, 26 януари, с представители на МБАЛСМ „Пирогов” – с директора на болницата доц. Спас Спасков и представители на синдикалните и съсловните организации в нея. В разговора участваха и заместник-министрите д-р Матей Матеев и д-р Атанас Додов, който е и председател на Съвета на директорите на „Пирогов”.

Срещата бе по повод възникналите протести на медицинските сестри в „Пирогов” относно ниските им възнаграждения. Доц. Спасков представи официалните отчети на болницата и отново подчерта, че средната брутна работна заплата на сестрите в нея е 528 лв. Допълнителните възнаграждения от клиничните пътеки за последното тримесечие на 2006 г. са изплатени на два пъти, като първата част – по-голямата, е била за коледните и новогодишните празници. Информация за размера на заплатите, допълнителните плащания и по други въпроси, свързани с работата на болницата, се представя редовно на началниците на клиники. Не е отказвана такава информация на синдикалните организации, съгласно Колективния трудов договор, бе потвърдено на срещата.

На нея бяха обсъдени въпроси, свързани с преструктурирането на болницата, възможностите за увеличаване на обема дейност в нея, което ще доведе до увеличаване на приходите в болницата – и съответно до ръст на заплатите.

Едно от представените искания по време на протеста – за структурни промени в болницата, вече се реализира, каза доц. Спасков. Предприети са действия за намаляване на дублиращите звена, предстои да заработи диагностично-консултативен център. Болницата търси и допълнителни източници на финансиране по различни програми.

Министър Гайдарски информира представителите на синдикалните и съсловните организации, че е внесъл предложение в Министерски съвет за промяна в статута на „Пирогов” и на останалите университетски болници. Статутът им трябва да отчете специфичната им работа за спешна помощ и лечение на най-тежките случаи. С тази промяна се цели подобряване на финансирането на тези лечебни заведения.

Ръководството на МЗ проявява изключително внимание към „Пирогов”, именно като отчита неговото място в здравната система като болница, осигуряваща спешно лечение. В края на 2006 г. на „Пирогов” бяха приведени 11 млн. лв. за покриване на просрочени задължения, за тази година МЗ предвижда средства за капиталови разходи за ремонт на основни звена в болницата.

На срещата бе договорено Съветът на директорите и представителите на синдикалните и съсловни организации в „Пирогов” да продължат преговорите по организацията и работата на болницата и работните заплати в нея.

Сподели в: