Върни се горе

Министерството на здравеопазването прави първите стъпки за реорганизиране на системата за спешна медицинска помощ, които започват от София. Промените не са случайни – те са свързани с редица проучвания на добрия опит в Европа и САЩ. Целта е спешната помощ да стигне по-бързо до хората, които се нуждаят от нея, да се подобри достъпът до нея и да се повиши нейното качество.

Това заяви по време на пресконференция днес, 28 юни, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски. Той представи предстоящите промени в системата на спешната помощ и осъществяваните в тази област проекти.

Първите промени в спешната помощ стартират в София от 1 юли. 13 реанимобила от санитарния парк на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в столицата ще бъдат изнесени в най-гъсто населените места на града, на територията на десет диагностично-консултативни центъра и три болници – Многопрофилната болница за активно лечение “Св. Анна”, Военно-медицинска академия и “Пирогов”

Линейките ще бъдат в постоянна готовност да се отзоват по най-бързия начин на повикване от съответния район, като покриват нуждите на най-големите, отдалечени и гъсто населени комплекси в София (“Младост”, “Дружба”, “Надежда” и други).

Новата схема на териториално разпределение на линейките се експериментира от началото на юни, съобщи д-р Георги Гелев, директор на Центъра за спешна медицинска помощ – София. Статистиката на Центъра за броя изпълнени адреси за периода 1-5 юни 2006 г., когато започна пилотното прилагане на новата организация, в сравнение със същия период на миналата година, показва намаляване на времето за реакция на спешните екипи с 20%. При 199 от случаите през тази година линейката е пристигнала до 10 минути след повикването, докато през миналата цифрата е 168. До 15 минути са се отзовали 355 коли през тази година в сравнение с 303 през миналата. През 2006 г. все повече намаляват случаите, когато помощта пристига след 20 и повече минути. С разполагането на нашите екипи в най-населените райони ще осигурим “летящ старт” до подадените адреси в съответните райони и ще намалим още повече времето за изпълнение на услугата, подчерта д-р Гелев.

Министър Гайдарски е категоричен, че изнасянето на част от автомобилния парк в определени центрове на столицата ще скъси времето, за което спешните екипи ще достигат до адреса на постъпилото повикване и съответно до лечебното заведение, в което трябва да бъда настанен при необходимост пациентът. Министърът допълни, че това е малка част от мерките, които се предприемат за подобряване на достъпа на гражданите до качествена спешна медицинска помощ. В Националната здравна стратегия 2007 – 2012 г. са разписани стратегическите насоки за тези промени, които изискват и съответните изменения на законодателната наредба, уточни министър Гайдарски.

През тази година за нуждите на спешните центрове в страната ще бъдат закупени повече от 150 нови санитарни автомобила, което чувствително ще облекчи работата на спешните екипи и ще осигури необходимата адекватна спешна помощ. В много центрове автомобилният парк е изключително остарял, повечето коли са с голям пробег и не са модерно оборудвани, припомни проф. Гайдарски.

Екипите на спешна помощ, действащи на територията на столицата, срещат много проблеми по време на работа – тесни улици, натовареност на движението, недисциплинирани шофьори, обърна внимание директорът на ЦСМП – София д-р Гелев. Без подобряване на цялата пътно-транспортната обстановка в София и отговорност от всички участници в движението, на този етап не можем да създаден необходимата за града организация на работа на спешните екипи, каквато имат в много водещи европейски страни, убеден е министър Гайдарски.

През тази година МЗ ще реализира и два проекта за преструктуриране на спешната медицинска помощ. Първият се финансира от Световна банка и по него ще се обновяват спешните отделения в Раднево и Чирпан.

Спешното отделение в Раднево ще се специализира да поема спешните случаи на намиращия се в близост голям промишленият комплекс „Марица-изток”. За тази цел отделението ще бъде реновирано и оборудване със съответната апаратура за термични и др. състояния. Спешното отделение в Чирпан, който е разположен на две магистрали, ще бъде специализирано за случаи на пътно-транспортни произшествия. Отделението ще има възможност за бърза връзка с Клиниката по неврохирургия към Медицинска академия в София за оказване на компетентна медицинска помощ.

По линия на този проект се предвижда обучение на спешните екипи, реновиране и оборудване на двата спешни центъра.

През май стартира проект по програма ФАР за преструктуриране на спешните приемни отделения в областните болници в Смолян и Враца. Проектът на обща стойност 5,4 млн. евро и ще се осъществи за срок от 18 месеца. По него безвъзмездно ще се преструктурират приемните отделения на двете многопрофилни болници. Те ще бъдат оборудвани с апаратура за експресна диагностика и операционни. Ще се закупят реанимобили и подвижни мобилни устройства – лаборатория, ехограф, апаратура за образна диагностика и др.

Целта на този проект е да се подобри обслужването и достъпът до качествена медицинска помощ на живеещите в отдалечените труднодостъпни райони, обясни доц. Стоян Александров, директор на дирекция “Медицински дейности” в МЗ.

Двата проекта са модели, които ще залегнат в основата на общото преструктуриране на цялата система за спешна медицинска помощ в страната, като по този начин се подобри качеството на обслужване чрез включването на квалифицираните кадри от болницата в режим на 24-часово дежурство и се снижи смъртността от рисковите групи заболявания (най-вече сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания).

Сподели в: