Върни се горе

В изпълнение на Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, Министерството на здравеопазването организира провеждането на профилактични гинекологични прегледи на здравнонеосигурени жени от ромски произход.

Реализацията на тази програма започва от Бургаска област в понеделник, 7 август.

На 7, 8 и 9 август ще се проведат прегледи в град Царево, като мобилният кабинет ще бъде разположен в квартал «Мандрата».

На 10 и 11 август мобилният кабинет ще бъде в град Ахтопол.

На 12, 13 и 14 август прегледите ще бъдат в Синеморец.

В сряда, 9 август, от 10.00 ч. в гр. Царево ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени програмата, нейната реализация и предстоящи действия.

В пресконференцията ще участват д-р Матей Матеев, заместник-министър на здравеопазването, представители на местната власт и на ромските организации, съвместно с които се осъществява програмата.

С прегледите в Бургаска област се предвижда да бъдат обхванати около 450 жени от ромски произход, живеещи в махали. В тези населени места няма акушер-гинеколог и постоянно работещ гинекологичен кабинет. Тъй като повечето от тези жени са здравнонеосигурени, те не са обхванати с профилактични преглади в системата на доболничната медицинска помощ.

Прегледите ще се извършат в мобилен кабинет, на място в кварталите, населени предимно с български граждани от ромски и турски произход, от екипи, снабдени със специализирано оборудване и транспорт.

Освен профилактичен гинекологичен преглед ще бъдат взети и изследвани цитонамазки от всички прегледани жени. Отчитането им ще се извърши в София от специалист патологоанатом, след което резултатите ще бъдат върнати на всяка жена с указания за последващи прегледи и лечение, ако се налага.

Средствата за организиране и извършване на прегледите и изследване на цитонамазките са за сметка на Плана за действие към Здравната стратегия за лица ва неравностойно положение, принадлежещи към етнически малцинства.

В началото на септември тази програма ще бъде реализирана и в област Видин, а в началото на октомври - и в област Монтана.

Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и Планът за действия към нея 2005 – 2007 г. бяха приети от Министерски съвет през септември 2005 г. Те са част от действията, предприемани от правителството и Министерство на здравеопазването за покриване от страната ни на политическите критерии за членство в ЕС. Дейностите по плана са и част от Националния план за действие по Декадата на ромското включване 2005 - 2012 г. Към Плана за действие са включени и три проекта по Програма ФАР, които ще подпомогнат реализацията му.

През юни 2006 г. започна реализацията на компонент „Здравеопазване” по проект по Програма ФАР „Образователна и медицинска интеграция на уязвими малцинствени групи със специален фокус върху ромите”. Една от дейностите по него е свързана с разработването на програма за обучение на студенти в медицинските университети и колежи за по-успешна работа с лица от ромски произход, както и учебна програма за образование на медиаторите в медицинските колежи.

По този проект до края на 2006 г. Министерството на здравеопазването ще получи 2 мобилни флуорографа и 5 мобилни кабинета за педиатрични прегледи и извършване на имунизации в отдалечени населени места и махали.

По втори проект по Програма ФАР - “Подобряване положението на уязвими етнически малцинства със специален фокус към ромите”, беше извършено проучване на условията, при които се предоставят медицински услуги на ромското население. На база на резултатите от проучването в четири области в страната – Монтана, Добрич, Пазарджик и Ямбол, ще бъде доставено мобилно медицинско оборудване, включващо 2 мамографски апарата, 2 ултразвукови апарата за онкологичен скрининг, 4 педиатрични и 4 гинекологични мобилни кабинета.

Третият проект е свързан с преструктурирането на многопрофилните болници и развитието на спешната медицинска помощ в областите Враца и Смолян с цел подобряване на достъпа до медицинска помощ на уязвимите групи.

През първата половина на 2006 г. регионалните структури на Министерството на здравеопазването - районните центрове по здравеопазване и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, са организирали и провели множество дейности, насочени към повишаване на здравните знания за предпазване от най-разпространените заболявания.

В гр. Славяново е проведен серологичен скрининг на 400 деца от ромски произход за ранно откриване на ехинококоза. В ромската махала на Ботевград е проведено скринингово флуорографско изследване на 127 роми, на 17 от които са открити отклонения и са насочени за допълнително изследване и лечение. В кв. Столипиново в Пловдив е извършено изследване за ранно откриване на туберкулозата. Във Велико Търново е проведена химиопрофилактика на 61 лица от ромски произход. В акция “Манту” в Русе са обхванати 180 човека от кв. Селеметя. В Сливен е постигнат 99,24% обхват на новородените с противотуберкулозна ваксина. Проба манту е извършена на 90 души в кв. “Факултета” в София, съвместно с неправителствените организации “Авер” и “Здраве и социално развитие”.

Сподели в: