Върни се горе

Десет години след сключване на договор за покупко-продажба болниците ще запазят предмета на своята дейност, а общопрактикуващите лекари и стоматолозите ще могат да продължат да работят 5 години в наетите от тях кабинети в бившите поликлиники.

Според министъра на здравеопазването доц. Божидар Финков това ще защити медиците от незаконни и нецелесъобразни мерки от страна на собственика на лечебното заведение. Предвижда се в приватизацията на доболничната медицинска помощ да участват само болниците, регистрирани по Закона за лечебните заведения. Това осигурява своеобразна преференция на тези, които работят в тях или които отговарят на тези условия.

Министър Финков ще настоява да има забранителен списък за приватизация на лечебни заведения, който ще бъде утвърден от Министерски съвет. В този списък ще бъдат включени всички структуроопределящи заведения като университетските болници, многопрофилните болници за активно лечение, националните специализирани болници и някои диспансери.

Предстои разработването на нова здравна карта на страната за 2003 г., в която ще бъдат отразени всички приоритети в здравната политика и необходимостта от здравни услуги за съответните региони.

Сподели в: