Върни се горе

В секция „Нормативни актове”, рубрика „Проекти на нормативни актове” на официалната уеб-страница на Министерството на здравеопазването е качен проектът за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за договаряне на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, стойността на които се заплаща напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.

С промените се въвежда възможността за провеждане на заседанията на комисиите при падащ кворум, а не за заместване на представителите на различните институции в определените им квоти.
 
Целта на промените е да се обезпечат процедурите по договорирани на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, които се заплащат напълно или частично от НЗОК, като се осигури необходимият кворум и технологичен ред за провеждане на редовни заседания на комисиите по договарянето, без да се нарушава договорното начало и правото на съсловните организации да участват активно в процеса.
 
След провеждане на съгласувателната процедура промените предстои да бъдат приети с Постановление на Министерския съвет. То ще влезе в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
 
Напомняме, че от началото на месец септември, съгласно решение на ръководството на МЗ, в рубриката „Проекти на нормативни актове” на сайта на МЗ се качват проектите на нормативни документи, едновременно със започването на процедурата за тяхното междуведомствено съгласуване.

Сподели в: