Върни се горе

За периода 28 август – 1 септември регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве извършиха 3089 проверки на обекти за търговия с храни и заведения за хранене и развлечения. За констатирани нарушения в тях са съставени 176 акта, издадени са 391 предписания за отстраняване на допуснати нарушения на законодателството по храните, 29 обекта са временно спрени от експлоатация.

Проверени са 1438 обекти за търговия с храни и 1425 обекти на общественото хранене. 140 инспекции са направени в обекти за хранене в детски заведения и ученически лагери и 86 - в обекти за хранене в почивни станции.

Най-често допусканите нарушения са от същия характер, каквито бяха констатирани и при предишните проверки през юли и август.

Предлагат се храни с изтекъл срок на годност, не се спазва дезинфекционен режим, неправилно се съхраняват различни групи храни във и извън хладилните съоръжения.

Не се спазват технологичните изисквания при приготвяне на храната - суровините и полуфабрикатите не се обработват в обособени помещения, не са осигурени необходимите за технологичния процес площи, не се поддържат чисти помещенията и технологичното оборудване. Приготвят се и се предлагат храни от групи, които не са разрешени за търговия в обекта.

Отново се установява и извършване на търговия с храни в нерегистриран обект по реда на чл. 12 от Закона за храните. Констатира се липса на топла течаща вода, на необходимите количества дезинфекционни средства, силно замърсена и негодна за употреба кухненска посуда.Сериозни пропуски се допускат и при персонала - не е уреден здравният статус на персонала, не се спазват изискванията за носене на работно облекло, допуска се тютюнопушене на работното място.

При проверките в Бургаска област са издадени заповеди за спиране експлоатацията на два обекта за обществено хранене – в Несебър и в с. Равда, които работят без да се регистрирани по реда и условията на Закона за храните. Издадена е и заповед до управителя на „Мирко” ЕООД, Бургас, за спиране реализацията на 300 кг пържен фъстък, внос от Китай. Разпоредено е храната да се преработи, тъй като в опаковките е поставен абсорбатор, за който не се представя документ за произход и качество.

В Хасковска област е издадена заповед за спиране на дейността на стол в СОУ “В. Левски” и на цех за пакетиране на хранителни продукти. В Старозагорска област заповеди за спиране от експлоатация са издадени на бистро поради изключително лоша текуща хигиена, неправилно съхранение на предлаганите хранителни продукти, нарушена разделност и поточност, съхранение на лични вещи, както и на кафе-аперитив, нерегистриран съгласно Закона за храните.

На територията на Пазарджишка област са издадени заповеди за спиране на два обекта - кафене в с. Нова Махала, община Батак, което работи без удостоверение за регистрация по Закона за храните, и на павилион за производство и продажба на закуски във Велинград – за извършване на ремонтни дейности.

РИОКОЗ - Шумен е съставила три акта за нередовни здравни книжки и един за неизпълнение на предписание на инспекцията. Временно от експлоатация са спрени три обекта - два магазина в гр. Смядово и с. Жълъд и един павилион за бърза закуска, поради лоша текуща хигиена и неправилно съхранение на храните. Издадени са 10 предписания за отстраняване от работа на лицата с нередовни здравни книжки и за отстраняване на констатираните отклонения от нормативните изисквания.

РИОКОЗ - Търговище е извършила 68 проверки, от които 38 са в обекти за търговия с храни, 23 - в обекти за хранене и развлечение и 7 - в хранителни блокове към детски заведения. Издадени са 20 предписания за подобряване на състоянието, съставен е един акт на едноличен търговец, допуснал на работа в магазин за търговия с храни търговски работник без лична здравна документация.

За констатирани здравно-хигиенни неблагополучия в Кюстендилска област са издадени предписания на 92 обекта и е съставен един акт за административно нарушение.

Сподели в: