Върни се горе

В момента условията на работа в лечебните заведения за болнична помощ са добри, болниците работят нормално. Проблемите, възникнали с отоплението, се решават приоритетно. По данни, подадени от лечебната мрежа, затруднения е имало в две болници в страната. В Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич е имало недостатъчно газоподаване от „ЧТК” АД, но впоследствие подаването е нормализирано. Областният диспансер за психични заболявания със стационар в Добрич от 7 до 10.00 ч. днес е бил с временно спряно газоподаване, поради липса на налягане в тръбите. Към момента газоподаването е възобновено и няма проблеми по отношение на медицинското осигуряване на пациентите.

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев незабавно е информиран за всеки проблем, свързан с отоплението на болниците в страната. По негово разпореждане Съветът по сигурност и управление при кризи в Министерството на здравеопазването поддържа оперативна връзка с Регионалните центрове по здравеопазване и болниците. Ежедневно се събира информация за състоянието на лечебната мрежа. Разглеждат се внимателно всички конкретни проблеми с отоплението на болничните заведения, възникнали вследствие спирането на природен газ за България. Съвместно с Националния медицински координационен център се обработва постъпилата информация и за всеки отделен случай се взима нужното решение. Всички действия на министерството целят да не се допусне влошаване на качеството на медицинското обслужване.

Сподели в: