Върни се горе

Във вторник, 28 август, от 11.00 ч. в залата на Министерството на здравеопазването ще се състои пресконференция, на която ще бъдат представени заключителните резултати от изпълнението на туининг-проекта по програма ФАР „Генно-модифицирани, облъчени и нови храни и химикали”.

В пресконференцията ще участват:

Д-р Тенчо Тенев, Главен държавен здравен инспектор, ръководител на проекта от българска страна

Г-жа Забине Кладрова, представител на Австрийската агенция по околна среда, ръководител на проекта от австрийска страна
 
Г-жа Милена Иванова, експерт по облъчените храни в Националния център по радиобиология и радиационна защита

Г-н Андреас Хайзенбергер, експерт по генно-модифицираните храни в Австрийската агенция по околна среда

Ръководителите на всички подпроекти от българска и австрийска страна. 

Туининг-проектът стартира през декември 2005 г. В него от страна на Европейския съюз бяха инвестирани 2,8 млн. за реализацията на проекта и доставка на лабораторно оборудване. От страна на българското правителство за съфинансиране бяха инвестирани 0,7 млн. евро.

Проектът бе осъществен от Министерството на здравеопазването на България и неговите поделения (Национален център по опазване на общественото здраве, Национален център по радиобиология и радиационна защита, 28-те Регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве) и Министерството на земеделието и горите, а партньори от австрийска страна са Австрийската агенция по околна среда и Австрийската агенция по безопасност на храните.

Основната цел на проекта бе насочена към гарантиране защитата на здравето на потребителите от опасни химикали и безопасността на генно-модифицираните, новите и облъчените храни на пазара, в съответствие с изискванията на ЕС.

В изпълнението на туининг проекта като лектори взеха участие 40 австрийски, немски и английски експерти. В рамките на проекта  бяха проведени 81 обучения, семинари и 6 обучителни посещения. Над 300 български експерта бяха обучени за прилагане на законодателството в областта на храните и химикалите.

Сподели в: