Върни се горе

От Национален съвет по медицинска единодушно бе приет Доклада на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев относно законодателната промяна в нормативната уредба, касаеща хората с увреждания.

Министерството на здравеопазването предлага да се обособят три групи лица, подлежащи на медицинска експертиза – първата на възраст от 0 до 16 години, втората - от 16г. до възрастта даваща право на пенсия и третата – на хората придобили право на пенсия. За всички тях ще се запази медицинския подход в експертизата, като ще се прави оценка на вида и степента на уврежданията. На хората в работоспособна възраст и трайно намалената трудоспособност ще се определя процент на трайна нетрудоспособност, съобразно нормативната уредба на НОИ.

Предлага се медицинската експертиза на хора в пенсионна възраст да се извършва по облекчен ред, основно по медицинските документи отразяващи здравословното им състояние.

Министерство на здравеопазването ще изготви в максимално кратки срокове проект за изменение и допълнение на подзаконовата нормативна уредба – Наредба за медицинската експертиза и правилник за нейното приложение. При разработването на тези документи, междуведомствената работна група ще се съобрази с предложенията на хората с увреждания, представени от Националния съвет за интеграция на и за хора с увреждания, както и със становището на лекарите-експерти, работещи в системата на медицинската експертиза.

В заседанието взеха участие г-жа Емел Етем, председател на Националния съвет по медицинска експертиза, г-жа Емилия  Масларова, министър на труда и социалната политика, г-н Йордан Христосков, управител на НОИ, д-р Румяна Тодорова, директор на НЗОК и д-р Кънчо Райчев, директор на НЕЛК.

Сподели в: