Върни се горе

Всеки гражданин на страна-членка на Европейския съюз може да участва в определянето на бъдещите мерки на Общността за ограничаване на тютюнопушенето. Започващото широко обществено допитване се базира на изготвения окончателен вариант на Зелената книга на ЕС „Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво Европейски съюз”. Българските граждани могат да се включат в него, като изпратят своите мнения и предложения чрез Министерството на здравеопазването или на електронните адреси на Европейската комисия.

На заседание на Европейската комисия на 30 януари еврокомисарят по здравеопазването Маркус Киприану представи окончателния вариант на Зелената книга „Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво Европейски съюз”. Документът представлява своеобразна програма за ограничаване на тютюнопушенето в страните от ЕС.

Зелената книга е резултат от многогодишните усилия на учени, еколози, лекари, педагози, политици и общественици да се преборят за околна среда без тютюнев дим. Все повече авторитетни международни изследователски, медицински и политически институции потвърждават канцерогенността и високото равнище на токсичност на тютюневия дим.

Чрез Зелената книга вниманието на страните-членки на ЕС, техните институции и граждани се концентрира върху широко обсъждане на здравните, социалните и икономическите последици от излагането на тютюнев дим. В нея се анализират предимствата и недостатъците на действащите национални разпоредби и разпоредбите на Европейския съюз.

Предлагат се 5 възможни политически решения за ограничаване на тютюнопушенето в ЕС - без промяна на статуквото; доброволни мерки във всяка страна-членка; отворен метод на координация; генериране на препоръки от Комисията или Съвета на Европейския съюз; обвързващо законодателство.

Зелената книга завършва с отправянето на 4 въпроса към гражданите на страните-членки на ЕС, чиито отговори се очакват след широкото обществено обсъждане.

Гражданите на ЕС ще бъдат попитани кой от двата подхода за освобождаване от тютюнев дим предпочитат - тотална забрана на тютюнопушенето във всички затворени обществени пространства и работни места или забрана с официално разрешение за избрани категории обекти. Те могат да посочат и каква форма на намеса от страна на ЕС смятат за необходима за постигане на целите за освобождаване от тютюнев дим.

Гражданите на ЕС ще подпомогнат Комисията и като посочат какви други количествени или качествени данни за здравния и социално-икономически ефект на политиката за среда без тютюнев дим трябва да се вземат под внимание. Участниците в европейското допитване могат да дават и други коментари или предложения за Зелената книга.

Отговори на поставените от Европейската комисия въпроси, мнения, предложения и становища по Зелената книга могат да се изпращат до 15 април 2007 г. в Министерството на здравеопазването на електронен адрес: vvelikova@mh.government.bg. Те ще бъдат обобщени от експертите на МЗ и изпратени в Европейската комисия.

Всеки български гражданин може да изпрати своето мнение и директно до Европейската комисия на адресите, посочени в края на Зелената книга.

Сподели в: