Върни се горе

Във връзка със случая за съмнение за наличие на живак в кисело мляко, разпространявано в търговската мрежа на гр. Панагюрище, Министерството на здравеопазването предоставя следната информация:

На 16.08.2003 г. около 17.00 ч. в “Спешна медицинска помощ”, гр. Панагюрище медицинска помощ е получил гражданинът Дойчин Верьов Футеков, на 50 г., след консумация на кисело мляко със съмнение за наличие на живак на дъното на кофичката. Гражданинът е обяснил, че при консумация, когато в кофичката е останало минимално количество мляко, е забелязал наличие на неопределени примеси, изсипал е съдържанието и е установил, че наподобява живак, след което е потърсил лекарска помощ.

В “Спешна медицинска помощ” е направена стомашна промивка с медицински въглен. Гражданинът не е хоспитализиран поради липса на субективни оплаквания. Насочен е за наблюдение от личния лекар. По данни на личния лекар няма нарушение в здравословното състояние на г-н Футеков и на неговия син, който също е консумирал от млякото. Резултатите от извършените изследванията на кръвта – пълна кръвна картина, съдържание на уреа и креатинин, не дават отклонения от нормите.

Информация за случая постъпва в отдел “Държавен санитарен и противоепидемичен контрол” – гр. Панагюрище, и ХЕИ-Пазарджик на 18.08.2003 г. За изясняване на сигнала е сформирана комисия от заместник-кмета на Панагюрище, главен инспектор от Гражданска защита, представители на ХЕИ, ДВСК, РПУ и представител на производителя.

Комисията е констатирала, че киселото мляко е производство на фирма "МАРСИ", гр. Бургас с марката "Топмилк", с 2% масленост, в бяла пластмасова кофичка, с капачка от фолио в зелен цвят, с изобразен пейзаж и ведро с мляко. На капачката е маркирано ТС 062000, рег. №2205/2000г. на МЗ. Кофичките са по 450 гр.

Получената партида съдържа 1400 броя кофички мляко, от които от магазинната мрежа след сигнала са иззети и поставени под възбрана с акт от ДВСК 997 броя. Те се съхраняват при хладилни условия в склада на дистрибутора "РАДИНИК" - Панагюрище. За полученото кисело мляко е налице фактура №0001001566, ветеринарно-медицинско свидетелство №17563 ДВСК - Бургас, експертен лист №0212093 от 11.08.2003г.

Партидата е произведена на 10 срещу 11 август, получена е в Панагюрище на 11.08.2003 г., годна е до 20.08.2003 г. В магазинната мрежа е разпространена на 13.08.2003 г.

На 18.08.2003 г. от поставените под възбрана количества са изпратени проби за анализ в МВР-лаборатория - София (в т.ч. и минимално количество мляко, в което гражданинът е забелязал наличие на неопределени примеси), а на 19.08.2003 г. - и в лаборатория на Националната ветеринарно-медицинска служба в гр. София. Комисията е извършила също органолептична оценка на произволно избрани кофички мляко от партидата, при която не е констатирано наличие на чужди примеси в млякото.

За случая е сигнализирана ХЕИ – гр. Бургас, служители от която са извършили проверка съвместно с представители на ДВСК в предприятието за производство на млечни продукти на фирма “МАРСИ”. Резултатите от проверката показват, че не е възможно в киселото мляко да попаднат като страничени примеси на частички от живак при прилаганата в него технология за събиране, обработка, пълнене и затваряне на кофичките с кисело мляко. Аналогични са констатациите и при извършените проверки в предприятието, произвело пластмасовите кофички - “Пластмасови изделия” АД, гр. Средец.

Киселото мляко, повод за сигнала, е произведено от 4 тона прясно мляко, добито и събрано на територията на област Бургас. От млякото фирмата е произвела кисело мляко 1400 кофички и 291 кг кашкавал, който е в процес на зреене в предприятието. Кашкавалът е поставен под възбрана и от него са взети проби за анализ.

Към настоящия момент няма други сигнали за наличие на примеси в кисело мляко, както и такива за нарушения в здравословното състояние след консумация на кисело мляко от други потребители.

Изследвания на кръв и урина за съдържание на живак на гражданина, подал сигнала и неговото семейсто, не са извършвани. Същите са насочени за такива изследвания от личния лекар към МБАЛ “Иван Рилски” в столицата.

Сподели в: