Върни се горе

Финансова помощ по програми на стойност 356 000 долара ще предостави Световната здравна организация на страната ни. Това предвижда двугодишното споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването и Световната здравна организация, което бе обсъдено по време на посещението на министър Славчо Богоев в Европейското регионално бюро на СЗО Копенхаген (16-17 ноември). Предстои Министерският съвет да одобри споразумението и то ще бъде подписано до средата на януари 2004 година, съобщи министър Богоев.

Споразумението за сътрудничество между Министерството на здравеопазването и Европейското регионално бюро на СЗО за 2004-2005 г. е в изпълнение на Стратегията на Европейското регионално бюро на СЗО “Услуги, съответстващи на новите нужди”,приета от Регионалния комитет на неговата 50-та сесия. Основната цел на стратегията е да фокусира дейността върху специфичните здравни приоритети и да увеличи ефективността на програмите за сътрудничество със страните-членки.

В отговор на искането на Европейското регионално бюро на СЗО Министерството на здравеопазването представи стратегическите области на България в областта на здравеопазването за сътрудничество със СЗО през следващите 4-6 години, както и приоритетите за 2004-2005 г.

След проучване на предложението на българската страна, отчитайки глобалните приоритети и насоките на политиката на СЗО, както и възможностите на организацията за оказване на съдействие, нейният секретариат формулира приоритетите на организацията за техническо сътрудничество с България за периода 2004-2005 г.

Общият бюджет, определен от Европейското регионално бюро за техническо съдействие, е в размер на 356 000 долара. Сред потвърдените приоритети, които ще получат финансова подкрепа от СЗО, са психично здраве, лекарствена политика, храна и хранене, безопасност на кръвта и кръвните продукти, надзор на инфекциозните болести и контрол на тютюнопушенето.Част от тези средства са по линия на дарения: от Гърция – 80 000 долара за приоритет “психично здраве”, 20 000 долара за приоритет “храна и хранене”, 20 000 долара за “надзор на инфекциозните болести”; от Швеция – 150 000 долара за приоритет “психично здраве”.

Предвижда се Световната здравна организация да подкрепи и други здравни приоритети на страната ни, ако през двугодишния период се осигурят допълнителни средства. Те ще бъдат насочени към приоритетите болнична реформа, здравна политика, репродуктивно здраве, околна среда и здраве и др.

Двугодишното споразумение за сътрудничество ще съдейства в три направления. По първото от тях - “Осигуряване на здравни услуги” (”Техническа интервенция на място”), ще бъдат предоставени технически консултации и доклад за създаването на пилотна община за психично здраве, следвайки хармоничния модел на страните от Централна и Източна Европа, три пилотни общини за психично здравни услуги, следващи хармонизирания модел на Югоизточна Европа. Освен това ще се създаде звено за хематологичен контрол, компютъризирана мрежа за надзор на инфекциозните болести и др.

Второто направление - “Развитие на инфраструктурата на здравната система” (“Финансиране и създаване на ресурси”), е насочено към обучение и създаване на умения по оценка на лекарствата и по позитивния списък, ползвайки клиничната и ценовата ефективност,както и насоките за развитие. Тази част включва и технически доклади за нагаждане към механизмите на ценообразуване и реимбурсиране, пакет за обучение и ръководство за инспектори по храните по надзор на болести, причинени от храни, и мониторинг на опасни храни. Друг елемент от това направление е обучение на персонала от службите по кръвопреливане за прилагането на стандартни работни процедури, както и обучение по комуникация и поведения за осигуряване на безопасното и доброволното кръводаряване.

В направление “Здравна политика и други елементи на управление” ще бъдат изготвяни доклади за мониторинга и оценката на Националната политика по психично здраве в рамките на Пакта за стабилност; закон за психично здраве; доклад за напредъка в приложението на политиката и националните подходи в реимбурсирането и употребата на лекарства; оценка на напредъка при изпълнението на Националния план за действие “Храни и хранене” и др .

Сподели в: